You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1 2005

Український журнал з проблем медицини праці 1 2005

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М.

Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження, UKR, pp. 3-11

Басанець А.В., Остапенко Т.А.

Особливості функціональних порушень бронхолегеневої системи у робітників вугільної промисловості, RUS, pp. 12-15

Куляс В.М.

Биомаркеры риска развития хронического пылевого бронхита и дополнительные меры его профилактики, RUS, pp. 16-21

Кірсенко В.В.

Гігієнічна ошнка умов праш при застосуванні пестицидів: можливості альтернативного підходу, UKR, pp. 22-28

Капустник В.А., Полякова Л.А.

Ремоделирование артерий верхних конечностей у больных вибрационной болезнью, RUS, pp. 29-32

Апихтін К.О.

Особливості вегетативної регуляції серцево-судинної системи в осіб з синдромом хронічної втоми, UKR, pp. 33-37

Кудієвський Я.В.

Дослідження особливостей психофізіологічного стану у осіб із синдромом хронічної втоми, UKR, pp. 38-41

Воронцов М.П., Завгородній I.В.

Обґрунтування попереджувально-активної тактики профілактики виробничо-обумовлених захворювань (на прикладі робітників шкіряного виробництва), UKR, pp. 42-46

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Чернюк В.І., Вітте П.М.

Оцінка ризиків здоров'ю та управління ними як проблема медицини праці, UKR, pp. 47-53

Трахтенберг И.М., Коршун М.Н.

Промышленная токсикология в украине: штрихи прошлого, реалии настоящего, RUS, pp. 54-60

Джозеф ЛяДоу

Гігієна праці в електронній промисловості ENG, pp. 61-68

Яворовський О.П., Гайворонська М.А.

Віддалені наслідки біологічної дії полімерних сполук, RUS, pp. 69-73

Варивончик Л.В.

Молекулярно-генетичні механізми злоякісної трансформації клітин та напрями використання генетичного скринінгу працюючого населення для профілактики професійного раку: систематичний огляд, UKR, pp. 74-84

РЕФЕРАТИ , pp. 85-88

Порівняння ультраструктурних цитотоксичних ефектів частинок вуглецю та вуглецю/заліза на моноцитні макрофаги людини. Long J.F., Waldman J., Kristovich R. et al. Comparison of ultrastructural cytotoxic effects of Carbon and Carbon/iron particulates on human monocyte-derived macrophages

Глобальна експресія генів у пробах цільної крові людей при дії диму металів. Global gene expression profiling in whole-blood samples from individuals exposed to metal fumes

Неврологічне та нейрофізіологічне дослідження робітників, які зазнають дії алюмінію. Sinczuk-Walczak H., Matczak W., Razniewska G., Szymczak M. Neurological and neurophysiological examinations of workers occupationally exposed to Aluminium

Діагноз професійної астми у робітників, експонованих до органічного пилу. Sigsgaard Т., Schlussen V. Occupational asthma diagnosis in workers exposed to organic dust

Грибки у повітрі сільськогосподарських та промислових підприємств — потенційні агенти респіраторних захворювань. Lugauskas A., Krikstaponis A., Sveistyte L. Airborne fungi in industrial environments — potential agents of respiratory diseases

Оцінка експозиції людини до суспендованих у повітрі грибків у сільськогосподарських приміщеннях: персональний інгаляційний профзабір та стаціонарний відбір проб. Adhikari A., Reponen Т., Lee Sh.A., Grinspun S.A. Assessment of human exposure to airborne fungi in agricultural confinements: personal inhalable sampling versus stationary sampling

Дія алюмінію на мінералізацію кісток та рівень гормону паратиреоїдної залози у єгипетських робітників при експозиції до алюмінію. Safia В.А., Khadiga S.I. Effect of Aluminium on bone mineralization and parathormone level in exposed to Aluminium egyptian workers

Доказова медицина для медицини праці. Verbeek J.H., van Dijk F.Y., Malmivaara A. Evidence-based medicine for occupational health

ЮВІЛЕЇ

Творчі здобутки професора М.А.Клісенко, pp. 89

80-річчя академіка НАН та АМН України О.О.Навакатікяна , pp. 90-94