You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(59) 2019

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.15, № 2, 2019

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.02

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М.

Промислова токсикологія: основні напрями, результати та перспективи наукової діяльності, UKR, pp. 87–101

Назаренко В. І., Мартіросова В. Г., Чередніченко І. М., Тихонова Н. С., Беседа О. Ю.

Комбінований вплив освітленості та підвищеної температури повітря на зорову працездатність людини, ENG, pp. 102–109

Копач К. Д., Варивончик Д. В.

Наукове обґрунтування уніфікованої програми профілактичних медичних оглядів працівників стоматологічної служби, UKR, pp. 110–120

Лалименко О. С., Беккельманн І., Капусняк В. А., Завгородній І. В., Забашта В. Ф., Трет'якова Е. А., Тимбота М. А.

Особливості формування професійного вигорання у викладачів медичного вищого навчального закладу, RUS, pp. 121–130

Сергета І. В., Панчук О. Ю.

Заходи щодо підвищення рівня професійної придатності студентів закладів вищої медичної освіти: сучасні аспекти ефективного використання засобів професійно-прикладної фізичної підготовки та психогігієнічної корекції, UKR, pp. 131–145

Ковальчук Т. А., Савушина І. В.

Ризик розвитку функціональних дисфоній і визначення адаптаційних можливостей до голосового навантаження у працівників голосомовних професій, UKR, pp. 146–151

Зайцев Д. В.

Особливості динаміки функціонального стану комбатантів з наслідками бойового стресу за показниками варіабельності серцевого ритму впродовж курсу комплексної реабілітації, UKR, pp. 152–161

Пашковський С. М.

Характеристика впливу компонентів фактора напруженості праці на військових льотчиків, UKR, pp. 162–173

ЮВІЛЕЇ

К 120-летию со дня рождения выдающегося физиолога труда –
Николая Карловича Витте
, pp. 174-176


Професор Володимир Коробчанський: 40-річний шлях у науці .
До 60-річчя з дня народження
, pp. 177-178