You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Удосконалення методики оцінки умов праці та розрахунку ризиків з урахуванням особливостей внесення пестицидів за допомогою безпілотних літальних апаратів

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.20, №1, 2024


https://doi.org/10.33573/ujoh2024.01.054

Удосконалення методики оцінки умов праці та розрахунку ризиків з урахуванням особливостей внесення пестицидів за допомогою безпілотних літальних апаратів

Борисенко А. А., Антоненко А. М.
Кафедра гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ


Повна стаття (PDF), АНГЛ

Вступ. Впровадження сучасних технологій у сільське господарство України, таких як використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА), має великий потенціал для революції та забезпечення продовольчої безпеки країни. Зважаючи на те, що застосування сільськогосподарських дронів є досить новим явищем на аграрному ринку України, необхідність законодавчих основ для їхнього використання дуже висока. Відсутність відповідних правил і норм, які б регулювали цю діяльність, може становити загрозу для здоров’я людини, тварин і рослин, а також може викликати негативний вплив на об’єкти довкілля.

Мета дослідження – удосконалення методики оцінки умов праці та розрахунку ризиків з урахуванням особливостей внесення пестицидів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Матеріали та методи дослідження. Аналіз джерел літератури, результати натурного та лабораторного експериментів, комп’ютерне моделювання процесу розпилення робочого розчину під час обробки агрокультур, статистична обробка отриманих результатів були використані під час проведення адаптації сталих підходів оцінки умов праці робітників, які задіяні в роботі з пестицидами.

Результати. Пропонується під час розрахунку ризиків для працівників, що проводять обробки з повітря за допомогою БПЛА, враховувати такі особливості: 1) відсутність групи наземної підтримки: сигнальника, а іноді й заправника (тому треба закласти можливість розрахунку ризику для оператора-заправника); 2) знаходження оператора агродрона на відстані від оброблюваного поля (на стартовому майданчику); 3) об’єм робочого розчину; 4) висоту прольоту над культурою та тривалість обробки. Обов’язковими параметрами, які необхідно враховувати при розрахунку ризиків, є норма витрати робочого розчину, об’єм бака, потужність агродрона, розмір крапель (тип форсунок), швидкість руху, висоту польоту дрона та ширину обприскування, метеорологічні умови під час обробки (вологість і температура повітря, швидкість і напрямок вітру, інтенсивність сонячної радіації тощо).

Висновки. Запропоновано доповнення до методичних рекомендацій щодо оцінки та зменшення ризиків для працівників, які виконують внесення пестицидів з повітря за допомогою БПЛА. Це забезпечить більш коректну оцінку професійних ризиків, які пов’язані з використанням цієї технології. Такий підхід сприяє створенню більш повного та збалансованого набору рекомендацій для операторів БПЛА, що в результаті забезпечує безпеку, ефективність і сталість використання цієї технології в сільському господарстві.

Ключові слова: професійний ризик, агродрон, хімічні засоби захисту рослин, ультрамалооб’ємне внесення, умови праці.

Література

 1. Tsouros DC, Bibi S, Sarigiannidis P G. A review on UAV-based applications for precision agriculture. Information. 2019;10(11):349. DOI: https://doi.org/10.3390/info10110349.
 2. Mogili UMR, Deepak B. Review on application of drone systems in precision agriculture. Procedia computer science. 2018;133:502-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.07.063.
 3. Nduku L, Munghemezulu C, Mashaba-Munghemezulu; et al. Global Research Trends for Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing Application in Wheat Crop Monitoring. Geomatics. 2023;3(1):115-36. DOI: https://doi.org/10.3390/geomatics3010006.
 4. He X. Rapid development of unmanned aerial vehicles (UAV) for plant protection and application technology in China. Outlooks on Pest Management. 2018;29(4):162-7. DOI: https://doi.org/10.1564/v29_aug_04.
 5. Velusamy P, Rajendran S, Mahendran RK; et al. Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in precision agriculture: Applications and challenges. Energies. 2021;15(1):217. DOI: https://doi.org/10.3390/en15010217.
 6. Wachenheim C, Fan L, Zheng S. Adoption of unmanned aerial vehicles for pesticide application: Role of social network, resource endowment, and perceptions. Technology in Society. 2021;64:101470. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101470.
 7. Wang G, Han Y, Li X; et al. Field evaluation of spray drift and environmental impact using an agricultural unmanned aerial vehicle (UAV) sprayer. Science of the Total Environment. 2020;737:139793. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139793.
 8. Qin W, Chen P. Current Research on Deposition and Drift of Droplets Sprayed by Plant Protection UAV. Version: 1. Research Square [Preprint]. 2023 07 Mar [cited 2023 Mar 30]. Available from: https://www.researchsquare.com/article/rs-2607730/v1. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2607730/v1.
 9. [Study, assessment and reduction of the risk of inhalation and percutaneous exposure of pesticides to persons who work with them or may be exposed during and after chemical protection of plants and other objects: Methodological recommendations ]. Approved by order of the Ministry of Health of Ukraine No. 324 (May 13, 2009). Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 29 p. Ukrainian.
 10. Borysenko AA., Shpak BI., Omelchuk ST; et al. Hygienic evaluation of the most common methods of agricultural crops treatment with chemical protection products (literature review). Medicni perspektivi. 2021;26(3):19-25. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.3.241913.
 11. Borysenko AA, Omelchuk ST, Bardov VG; et al. Comparative hygienic assessment of working conditions and occupational risk in the application of pesticides (on the example of fungicide amistar extra 280, sc) using different types of sprayers. Wiadomości Lekarskie. 2021;74(3 Pt 2):726-30. DOI: https://doi.org/10.36740/WLek202103230.
 12. Borysenko A, Antonenko A, Omelchuk S; et al. Ecological and hygienic assessment and regulation of innovative technology of pesticide application using unmanned aerial vehicles. Rawal Medical Journal. 2022;47(1):213-16. Available from: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7307.
 13. Borysenko A, Tkachenko I, Antonenko A. Comparative hygienic assessment of working conditions and potential risks for workers’ health when applying pesticides in different technics. In: Technology transfer: innovative solutions in medisine: Proceedings of the 5th Annual Conference; 2021 Oct 28; Tallinn, Estonia. 2021. 6-8. DOI: https://doi.org/10.21303/2585-6634.2021.002146.
 14. Borysenko AA, Antonenko AM, Omelchuk ST; et al. Professional risks when applying pesticides using unmanned aircraft: features and comparative hygienic assessment. Medical Science of Ukraine (MSU). 2021;17(4):102-7. DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2021.15.