You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Професійна захворюваність в Україні у воєнний час: особливості виявлення та епідеміологічного аналізу

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №3, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.03.167

Професійна захворюваність в Україні у воєнний час: особливості виявлення та епідеміологічного аналізу

Нагорна А.М.
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Проблема виявлення професійної захворюваності (ПЗ) залишається актуальною, особливо в період проведення воєнних дій при різких соціально-економічних змінах. Особлива увага приділяється організації виявлення ПЗ при широкій міграції населення.

Мета дослідження – особливості виявлення ПЗ у період воєнного стану в країні.

Матеріали та методи дослідження. Визначення кількості ПЗ за принципом суцільної статистичної вибірки первинних даних на всі випадки вперше виявлених зареєстрованих в Україні за 2022 рік, що вміщують всі основні дані щодо професії, статі, віку, умови праці, обставини та причини формування захворювання. Матеріали оброблено загальноприйнятими методами санітарної статистики, дескриптивним епідеміологічним аналізом.

Результати. Встановлено, що кількість виявлених ПЗ у воєнний час зменшилась на 12,8 % до 1,0–1,6 на 10 тис. працюючих порівняно з довоєнним роком у зв’язку з широкою міграцією населення, зменшенням трудового потенціалу за рахунок переміщення його в ряди ЗСУ та територіальної оборони. Основна кількість зниження (недовиялення) випадків ПЗ зосереджена в Донецькій (на 23,9 %) і Дніпропетровській (на 18,9 %) областях, тобто серед працюючих на підприємствах, що знаходяться або в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях з раніше розвинутою видобувною та переробною промисловістю (вугільна, металургійна, машинобудівна).

Висновки. У період воєнних дій в Україні скоротилось виявлення ПЗ на 12,8 % за рахунок міграції населення з країни, закриття або релокації підприємств, зменшення зайнятості, погіршення медичного обслуговування працюючих, зменшення медичних закладів і фахівців з профпатології, наявність домінанти щодо самозбереження і відтермінованого звернення до профпатологів. Знизилась якість проведення профілактичних медичних оглядів у зв’язку з труднощами комплектування медичних комісій, відсутністю окремих спеціалістів, необхідного інструментального і лабораторного обладнання.

Ключові слова: виявлення професійних захворювань, воєнний стан, профілактичні медичні огляди.

Література

  1. WHO/ILO: Almost 2 million people die from work- related causes each year. UN News. 2021. 17 Sept. URL: https://www.who.int/news/item/17-09-2021-who-ilo-almost-2-million-people-die-from-work-related-causes-each-year (дата звернення: 07.06.2023).
  2. WHO/ILO joint estimates of the work-related burden of disease and injury, 2000–2016: technical report with data sources and methods / World Health Organization and International Labour Organization. 2021. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/345241 (дата звернення: 25.01.2023).
  3. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of theburden of disease from environmental risks. A. Prüss-Ustün, J. Wolf, C. Corvalán et al. World Health Organization. Geneva, 2016. URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4222870/ mod_resource/content/1/9789241565196_eng.pdf (дата звернення: 05.01.2023).
  4. Левчук Н. М. Здоров’я і тривалість життя в Україні у контексті формування передумов інноваційної зайнятості. Демографія та соціальна економіка. 2017. No 1 (29). С. 54–65. https://doi.org/10.15407/dse2017.01.054.
  5. Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи: колективна монографія НАН України. Київ : ІДСД НАН України, 2019. 350 с.
  6. Щодо питання глобального тягаря хвороб в Україні. О. М. Дзюба, Л. М. Пазинич, О. Р. Ситенко, Є. М. Кривенко. Вісник соціальної гігієни та органі­зації охорони здоров’я України. 2017. No 2. С. 814. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2017.2.8101.
  7. Нагорна А. М. Професійна захворюваність в Україні в період пандемії COVID-19: епідеміологічний аналіз. Український журнал з проблем медицини праці. 2022. Т. 18, No 1. С. 12–21. https://doi.org/10.33573/ujoh2022.01.012.
  8. Recognition of COVID-19 as an occupational disease: council of Global Unions Statement. 2020. 27 Apr. URL: https://www.itfseafarers.org/en/news/recognition-COVID-19-occupational-disease (дата звернення: 07.06.2023).
  9. Нагорна А. М. Медико-соціальні і демографічні характеристики формування професійної захворюваності в Україні в довоєнний період і в час воєнного стану. Український журнал з проблем меди­цини праці. 2022, Т. 18, No 3. С. 171–180. https://doi.org/10.33573/ujoh2022.03.171.