You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Мікробіологічний моніторинг поліантибіотикорезистентних штамів Pseudomonas aeruginosa як один із заходів профілактики нозокоміальної інфекції

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.17, №1, 2021

Мікробіологічний моніторинг поліантибіотикорезистентних штамів Pseudomonas aeruginosa як один із заходів профілактики нозокоміальної інфекції

Саркіс-Іванова В.В., Древаль М.В., Коробчанський В.О.

https://doi.org/10.33573/ujoh2021.01.053

Харківський національний медичний університет, Харків

Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Pseudomonas aeruginosa є провідним збудником нозокоміальних інфекцій. Наразі проблема профілактики та лікування синьогнійної інфекції полягає у високому рівню захисту бактерій від дії антибактеріальних засобів. Мікробіологічний моніторинг профілів резистентності клінічних штамів Pseudomonas aeruginosa є доцільним для використання при плануванні профілактичних заходів внутрішньолікарняної інфекції.

Мета і дослідження. Визначення чутливості тест-штамів Pseudomonas aeruginosa до антибіотичних препаратів, які були виділені з клінічного матеріалу від хворих стаціонарного режиму лікування лікувально-профілактичних закладів м. Харкова, а також вдосконалення заходів профілактики нозокоміальної інфекції.

Матеріали та методи дослідження. У роботі використано 90 культур Pseudomonas aeruginosa. Проводили виділення та ідентифікацію тест-штамів Pseudomonas aeruginosa. У ході досліджень використані сертифіковані поживні середовища виробництва «Експериментальний завод медичних препаратів», Україна, bioMérieux, Франція, HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Індія. Визначення чутливості вилучених культур мікроорганізмів до протимікробних препаратів проводили диско-дифузійним методом Bauer-Kirbi на середовищі Хінтон-Мюллера з використанням готових комерційних дисків, та проаналізовано за допомогою комп'ютерної програми WHONET5.1.

Результати. У ході аналізу антибіотикочутливості встановлено суттєву різницю рівнів стійкості тест-штамів Pseudomonas aeruginosa.

Висновки. Орієнтація мікробіологічного моніторингу на своєчасне активне виявлення нозокоміальних інфекцій повністю відображує епідеміологічну ситуацію у стаціонарі. Санітарно-епідеміологічні заходи, що проводяться за результатами мікробіологічного моніторингу дозволять знизити рівень виникнення та розвиток гнійно-септичних захворювань у стаціонарі.

Ключові слова: Pseudomonas aeruginosa, поліантибіотикорезистентність, нозокоміальна інфекція, профілактичні заходи.

Література

 1. Moradali M.F., Ghods S, Rehm В. Pseudomonas aeruginosa Lifestyle: A Paradigm for Adaptation, Survival, and Persistence. Front Cell Infect Microbiol. 2017. Vol. 2. Р. 7-39.
 2. Results from a 13-Year Prospective Cohort Study Show Increased Mortality Associated with Bloodstream Infections Caused by Pseudomonas aeruginosa Compared to Other Bacteria / Thaden J.T. et al. Antimicrob Agents Chemother. 2017. Vol. 61(6). Р. 71-76.
 3. The commitment of the GISIO-SItI to contrast Healthcare-Associated Infections and the experience of prevalence studies in Sicily / Agodi A. et al. Ann Ig. 2018. Vol. 30(1). Р. 38-47.
 4. Karampatakis T, Antachopoulos C, Tsakris A. Molecular epidemiology of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosain an endemic area: Comparison with global data European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2018. Vol. 37, P.1211-1220.
 5. Saeed M , Rasheed F, Afzal R. Pseudomonas aeruginosa: Evaluation of pathogen burden and drug-resistance trends in a tertiary care hospital Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 2018. Vol. 28, P. 279-283.
 6. Peleg A.Y., Hooper D.C. Hospital-acquired infections due to gram-negative bacteria. N Engl J Med. 2010. Vol. 362 (19). Р. 1804-1813.
 7. Schumm K, Lam TB. Types of urethral catheters for management of short-term voiding problems in hospitalized adults: A short version cochrane review. Neurourol Urodyn 2008 Vol. 27. P. 738–746.
 8. Warren JW .Catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2001 Vol. 17. P. 299-303.
 9. Berriel-Cass D, Adkins FW, Jones P, Fakih MG. Eliminating nosocomial infections at Ascension Health. Jt Comm J Qual Patient 2006 Vol.32 P. 612-620.
 10. O'Grady NP, Murray PR, Ames N (2012) Preventing ventilator-associated pneumonia: Does the evidence support the practice? JAMA 2012 Vol. 307 P. 2534-2539.
 11. Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів»: Наказ МОЗ України № 167 від 05.04.2007 р.
 12. Стандартизація приготування мікробних суспензій : Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я №163-2006. К. : Укрмедпатентінформ, 2006. 10 с.