You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Емоційне вигорання та професійний стрес серед працівників соціальних сфер під час кризових подій: пандемії та воєнного конфлікту

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці Том.19, №3, 2023


https://doi.org/10.33573/ujoh2023.03.172

Емоційне вигорання та професійний стрес серед працівників соціальних сфер під час кризових подій: пандемії та воєнного конфлікту

Літовченко О.Л.1, Капустник В.А.1, Завгородній І.В.1, Меркулова Т.В.1, Лисак М.С.1, Перова І.Г.2, Беккeльманн І.3
1 Харківський національний медичний університет, Україна
2 Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
3 Університет імені Отто фон Ґеріке, Магдебург, Німеччина


Повна стаття (PDF), УКР

Вступ. Сьогодні питання психологічного благополуччя працівників соціальної сфери набуло надзвичайної актуальності. Збереження психологічного здоров’я працівників соціальних професій (медичних, вихователів дошкільних закладів і викладачів вищих навчальних закладів) має важливе міжнародне та державне значення у світлі сучасних викликів: пандемії COVID-19, воєнного стану та соціальних перетворень. Це викликало інтерес до поглибленого вивчення факторів, які впливають на психологічний стан працівників під дією професійних стресорів. У цьому контексті важливим є залучення нових підходів у визначенні розвитку професійного вигорання та діагностики професійних ризиків.

Мета дослідження – дослідити за допомогою медико-психологічного опитування психоемоційний стан працівників закладів охорони здоров’я, викладачів закладів вищої та вихователів дошкільної освіти, що зазнають впливу надмірної дії психологічних факторів і високого ступеня напруженості трудового процесу.

Матеріали та методи дослідження. Проведено анонімне медико-психологічне опитування працівників охорони здоров’я, вихователів дошкільної освіти та викладачів закладу вищої освіти в Харкові. Використано опитувальник «Maslach Burnout Inventory» (MBI-GS) і класифікацію за R. Kalimo et al. для оцінки емоційного вигорання. Проведено оцінку нервово-психічної напруженості (НПН) викладачів ЗВО за методикою Т. А. Немчин (1983 р.). Дані проаналізовано за допомогою програми IBM SPSS Statistics Standard Campus Edition 26.0 (5725-A54) і методів машинного навчання, зокрема алгоритмів з бібліотеки sklearn в поєднанні з eli5 у середовищі Python 3.9.

Результати. Рівень професійного вигорання у медичних працівників залежав від їхньої спеціалізації. Лікарі-онкологи виявили менший ризик емоційного виснаження (21,6 %) та цинізму (24,3 %). Серед працівників екстреної медичної допомоги виявлено найвищий ступінь емоційного виснаження (37,5 %), ефективності праці – понад 76 %. Лікарі реанімаційного профілю мали найвищий ступінь цинізму (39,7 %) та редукції особистих досягнень (49,3 %). Встановлені статево залежні особливості серед досліджуваних груп і визначені інформативні критерії виникнення професійного вигорання для різних медичних професій. Серед вихователів виявлено, що чверть респондентів має високий рівень емоційного виснаження та деперсоналізації. Одночасно ризик вигорання встановлений лише в 3 % вихователів. Майже 90 % викладачів перебували в діапазоні детензивного нервово-психічного напруження, проте мали ознаки стомлення від професійної діяльності протягом навчального року: 79 % потребували відпочинку, 36,8 % відчували себе виснаженими.

Висновки. Синдром «професійне вигорання» є широко поширеним явищем серед професій, де взаємодія між працівниками має важливе значення. Ця проблема особливо актуальна для медичних закладів, дошкільних установ і вищих навчальних закладів в Україні. Для розв’язання цього завдання важливо розробити новаторські методи раннього виявлення передвісників прояву синдрому та визначити набір профілактичних заходів зі запобігання його розвитку. Водночас необхідно враховувати специфіку кожної професії, оскільки їхні особливості мають безпосередній вплив на механізми виникнення та прояву цього явища.

Ключові слова: професійне вигорання, професійний стрес, лікарі, вихователі, викладачі закладів вищої освіти.

Література

 1. Yurchenko I., Savchenko I., Buriak O. Професійне вигорання медичних працівників за сучасних умов. Медсестринство. 2021. No 4. С. 11–15. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2020.4.11865.
 2. De Hert S. Burnout in Healthcare Workers: Prevalence, Impact and Preventative Strategies. Local and Regional Anesthesia. 2020. Vol. 13. P. 171–183. https://doi.org/10.2147/lra.s240564.
 3. The relationship between physician burnout and quality of healthcare in terms of safety and acceptability: a systematic review. C. S. Dewa et al. BMJ Open. 2017. Vol. 7, No. 6. P. e015141. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015141.
 4. Mitigating Burnout in an Oncological Unit: A Scoping Review. R. O. Alabi et al. Frontiers in Public Health. 2021. Vol. 9. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.677915.
 5. Berufliche Gratifikationskrisen, Verausgabungs- neigung und Burnout bei ukrainischen Anästhesisten und Intensivmedizinern während der SARS-CoV-2- Pandemie.I. Böckelmann et al. Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie. 2023. Vol. 73. P. 64–74. https://doi.org/10.1007/s40664-022-00492-8.
 6. Medical-psychological aspects of professional deformation of personality development among emergency medical staff. O. S. Lalymenko et al. Zaporozhye Medical Journal. 2022. Vol. 24, No. 1. P. 61–69. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.1.239108.
 7. Botiakova V. V. Рrevalence of burnout syndrome in healthcare workers in north and south america, and asia from 2018 TO 2022. Art of Medicine. 2023. Vol. 2 (26). P. 205–213. https://doi.org/10.21802/artm.2023.2.26.205.
 8. Occupational Burnout in Healthcare Workers, Stress and Other Symptoms of Work Overload during the COVID-19 Pandemic in Poland. Z. Izdebski et al. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. Vol. 20, No. 3. P. 2428. https://doi.org/10.3390/ijerph20032428.
 9. Identifying and preventing burnout in young oncologists, an overwhelming challenge in the COVID-19 era: a study of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM). P. Jiménez-Labaig et al. ESMO Open. 2021. Vol. 6, No. 4. P. 100215. https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2021.100215.
 10. Petrino R., Riesgo L. G.-C., Yilmaz B. Burnout in emergency medicine professionals after 2 years of the COVID-19 pandemic: a threat to the healthcare system? European Journal of Emergency Medicine. 2022. Vol. 29 (4). P. 279–284. https://doi.org/10.1097/mej.0000000000000952.
 11. Машовець М. А. Підготовка сучасного педагога дітей дошкільного віку в умовах мінливого соціуму. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. No 4. С. 339–347.
 12. Zusammenhang von Belastungsfaktoren im beruflichen Setting bei Erzieherinnen in Kindertagesstätten mit dem Burnout-Risiko. S. Darius, C. B. Hohmann, L. Siegel et al. Zbl Arbeitsmed. 2023. Vol. 73. P. 81–88. https://doi.org/10.1007/s40664-023-00493-1.
 13. Maslach C., Jackson S. E. The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior. 1981. Vol. 2, No. 2. P. 99–113. https://doi.org/10.1002/job.4030020205.