You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(34) 2013

Український журнал з проблем медицини праці 1(34) 2013

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Гречківська Н. В.

Професійна захворюваність працюючих в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів на підприємствах м. Києва, UKR, pp. 3-8

Варивончик Д. В., Салюков А. О.

Оцінка ризиків виникнення онкологічних захворювань у населення та працівників, які експоновані природним ультрафіолетовим випромінюванням, UKR, pp. 9-13

Кальниш В. В.

Психофізіологічна експертиза як ключова ланка професійного відбору та моніторингу професійно важливих якостей фахівців, шо працюють в умовах з підвищеною небезпекою, RUS, pp. 14-23

Салієв А. Ю.

Гігієнічні особливості управлінської діяльності військовослужбовців у віковому аспекті, UKR, pp. 24-32

Регеда М. С., Байда М. Л.

Вплив препарату тіотріазоліну на активність ферментів антиоксидантного захисту та показники ліпопероксидації в легенях за умов формування експериментального алергічного альвеоліту, UKR, pp. 33=36

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Мошковський В. Є., Демецька О. В.

Гігієна праці на теплових електростанціях, UKR, pp. 37-43

Долінчук Л. В., Басанець А. В., Андрущенко Т. А.

Генетичні аспекти розвитку хронічного обструктивного захворювання легень, UKR, pp. 44-56

Марченко М. Л., Варивончик Д. В.

Молекулярні механізми патогенезу злоякісної мезотеліоми, обумовленої експозицією азбестом та вірусом SV-40, UKR, pp. 57-70

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 71-73

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ю. И. Кундиев

В. Ю. ЧАГОВЕЦ - ОСНОВОПОЛОЖНИК ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ, НАУЧНЫЙ РУКОВОЛИТЕЛЬ ИНСТИТУТА (К 140-ЛЄТИЮ СО АНЯ РОЖДЕНИЯ), pp. 74-84

Ю. И. Кундиев

ИНСТИТУТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭПОХ, pp. 85-91

ЮВІЛЕЇ

ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАЛЕНТИНИ МИТРОФАНІВНИ ШЕВЦОВОЇ, pp. 92