You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(34) 2013

Український журнал з проблем медицини праці 1(34) 2013

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.01

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Гречківська Н. В.

Професійна захворюваність працюючих в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів на підприємствах м. Києва, УКР, 3-8


Варивончик Д. В., Салюков А. О.

Оцінка ризиків виникнення онкологічних захворювань у населення та працівників, які експоновані природним ультрафіолетовим випромінюванням, УКР, 9-13


Кальниш В. В.

Психофізіологічна експертиза як ключова ланка професійного відбору та моніторингу професійно важливих якостей фахівців, що працюють в умовах з підвищеною небезпекою, РОС, 14-23


Салієв А. Ю.

Гігієнічні особливості управлінської діяльності військовослужбовців у віковому аспекті, УКР, 24-32


Регеда М. С., Байда М. Л.

Вплив препарату тіотріазоліну на активність ферментів антиоксидантного захисту та показники ліпопероксидації в легенях за умов формування експериментального алергічного альвеоліту, УКР, 33-36


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Мошковський В. Є., Демецька О. В.

Гігієна праці на теплових електростанціях, УКР, 37-43


Долінчук Л. В., Басанець А. В., Андрущенко Т. А.

Генетичні аспекти розвитку хронічного обструктивного захворювання легень, УКР, 44-56


Марченко М. Л., Варивончик Д. В.

Молекулярні механізми патогенезу злоякісної мезотеліоми, обумовленої експозицією азбестом та вірусом SV-40, УКР, 57-70


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 71-73


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ


Ю. И. Кундиев

В. Ю. ЧАГОВЕЦ - ОСНОВОПОЛОЖНИК ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ, НАУЧНЫЙ РУКОВОЛИТЕЛЬ ИНСТИТУТА (К 140-ЛЄТИЮ СО АНЯ РОЖДЕНИЯ), 74-84


Ю. И. Кундиев

ИНСТИТУТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭПОХ, 85-91

ЮВІЛЕЇ

ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАЛЕНТИНИ МИТРОФАНІВНИ ШЕВЦОВОЇ, pp. 92