You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До проблеми гігіенічної оцінки мікроклімату в сучасних виробничих приміщеннях

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.086

Гвозденко А.А.

До проблеми гігіенічної оцінки мікроклімату в сучасних виробничих приміщеннях

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

В сучасних умовах мікроклімат виробничих приміщень потребує більш чіткої оцінки у зв’язку з його впливом на функціональний стан організму працівника, його працездатність, стомлюваність, що повинно сприяти рішенню питань нормалізації мікроклімату. Потребують оцінки нові технології оптимізації умов мікроклімату з використанням енергозберігаючих технологій - променевого і злектрокабельного опалення, кондиціювання повітря і т.н. в напрямі вдосконалення санітарного законодавства. Представлено огляд основних проблем, виникають при оцінці цього фактору підчас атестації робочих місць.

Ключові слова : мікроклімат, температура повітря, відносна вологість, теплове випромінювання, системи опалювання, гігієнічна оцінка

Література

 1. Гигиена труда/Руководство под редакцией Л.К. Хоцянова - М.: Медицина, 1956 - 474 с.
 2. Hot Environments-Estrimotion of the Heat Stress on Working Mon, Basead on the WBGT - index (wet bulb globe temperature) ISO 7730-84 (E)
 3. Суворов Г.А., Афанасьева Р.Ф., іубернский Ю.Д. Микроклимат промышленных и гражданский зданий. Экологические и гигиенические аспекты / Под ред. Н.Ф. Измерова-М.: Ред.ж. «Охрана труда и соц. страхование», 1999-108 с.
 4. Health factors Cuvolved in working under conditions of heat stress WHO Tfechnical Report Series, № 412, Geneva, 1969, 31 h.
 5. ДСН 3.3.6.042-99 - Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
 6. Эрман И.М. Основы гигиены производственного микроклимата в горячих цехах. - /М.: Медицина, 1964-264 с.
 7. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. М., 1972-95с.
 8. Афанасьева Р.Ф., Бессонова Н.А., Бурмистрова О.В., іубернский Ю.Д., Репин Г.Н. Микроклимат // Физические факторы. Эколого-гигиеническая оценка и контроль.- Том 2.- М.: Медицина, 1999.- С. 356-422.
 9. Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. Основи охорони праці// За ред К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського - К.: «Основа», 2003.- 402 с.
 10. Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания. - Метод, реком. № 5168-90.- М., 1990-20 с.
 11. Перелік професійних захворювань. Пост. Каб.Мін. України № 1662 від 8.11.2000 р. - 23 с.
 12. Афанасьева Р.Ф., Репин Г.Н., Бессонова Н.А., Бабаян М.А. Проблема нормирования микроклимата на рабочих местах в производственных помещениях. - Мед. труда и пром. экологии.- № 12, 1996.-С. 14-17.
 13. Гвозденко Л.А. Гигиеническое значение оптического излучения нагретых тел в условиях современного производства. - Автореферат докт. дис. - Киев, 1987-42 с.
 14. Гвозденко Л.А., Беседа А.Ю. О гигиенической оценке систем лучистого отопления помещений.- Материалы научно-практ. конф. «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» - Київ.- 2005.- С. 44-45.