You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До аналізу особливостей забезпечення працездатності при монотонній діяльності операторів

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.02.029

Кальниш В.В.1, Красотін Є. В.2, Пишнов Г. Ю.1

До аналізу особливостей забезпечення працездатності при монотонній діяльності операторів

1 ДУ «Інститут мєдицини праці НАМН України», м. Київ
2 Українська військово-медична академія, М. Київ

Повна стаття (PDF), RUS


Вступ. Дослідження, спрямовані на вивчення механізмів забезпечення високої надійності операторів, зокрема, у професіях з монотонними видами діяльності, є актуальними для медицини праці на сучасному етапі розвитку виробництва.

Мета дослідження. На основі досліджень закономірностей динамічної зміни функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС) за умов моделювання монотонної операторської діяльності виявити особливості розвитку стану монотонії на початковому етапі її розвитку.

Матеріали та методи дослідження. Для виконання даної роботи було залучено групу добровольців (22,0 ± 1,1 років, 43 людини). За допомогою спеціального комп’ютерного тесту піддослідним давали інформаційне монотонне навантаження тривалістю 60 хв шляхом застосування так званого ефекту інтерференції Струпа для визначення психофізіологічних характеристик за показниками функціональної рухливості нервових процесів (ФРНП) при дії зорових сигналів. Лабільність нервових процесів визначали за показниками критичної частоти світлового мигтіння червоного (КЧСМ(чс)) і зеленого (КЧСМ(зс)) кольорів.

Результати. Після проведення однофакторного дисперсійного аналізу було виявлено суттєвий вплив фактора часу на реакцію випробуваного, а сам процес розвитку стану монотонії був не лінійним. Було виділено дві групи випробовуваних відносно пропонованих завдань — схильних і не схильних до монотонії. При цьому рівень активації нервової системи в останніх постійно збільшувався, незважаючи на дію факторів монотонної роботи, що супроводжувалися гіподинамією. Передбачається наявність абсолютно різних механізмів регулювання швидкістю процесів, що відбуваються в представників різних досліджуваних груп. Висловлюється припущення про наявність потенційно значно вищих резервних можливостей організму в не схильних до монотонії осіб, що мають після годинного навантаження і більш високий рівень лабільності нервових процесів, і функціональну рухливість нервових процесів.

Висновки. 1. Годинна динаміка психофізіологічної відповіді на монотонне навантаження відрізняється фазним характером, при цьому первинні реакції випробовуваних, схильних до монотонії, були близькими до 1,2 с, а такі самі реакції в групи осіб, не схильних до монотонії, наближаються до значення 1,7 с. Це, можливо, пояснюється різним рівнем активації й інших фундаментальних швидкісних характеристик нервових процесів у випробовуваних, які належать до різних груп за параметром схильності до монотонії. 2. За допомогою розробленого тесту виявлені особи, схильні і не схильні до монотонної діяльності. 3. Особи, стійкі до монотонії, відрізняються рівнем розвитку своїх індивідуально-типологічних якостей і характеризуються більшою силою, рухливістю та лабільністю нервових процесів порівняно зі схильними до розвитку монотонії.

Ключові слова: операторська діяльність, монотонія, функціональний стан

Література

 1. Agafonov, A., Fedotova, A. 2005, «Studying a Strup- phenomenon when complicating a task of ignoring», Psychological studies. Collection of papers, Samara: Univers-group, pp. 28-35 (in Russian).
 2. Aminov, N. A. 1977, «Individual differences in dynamics of the functional states in the monotone work», Problems of differential psychophysiology, Vol. 9, Moscow (in Russian).
 3. Aseyev V. G. 1975, «A problem of monotony in studies of foreign authors», Voprosy psikhologii, no. 1 (in Russian).
 4. Vinogradov, M. I. 1966, Physiology of work processes. Moscow : Meditsina, 368 p. (in Russian).
 5. Dormashev, Yu. B., Romanov, V. Ya., Shilko, R. S. 2003, «Interaction of attention and short-term memory: a new method of studying (Information I)», Psikhologicheskii zhurnal, Vol. 24, no. 3, pp. 72-79 (in Russian).
 6. Kalnysh, V. V., Levchenko, V. V. 2012, «Computer modeling of emotional states», Medical information and engineering, no. 3, pp. 34-39 (in Russian).
 7. Kalnysh, V. V., Shvets, A. V., Romanenko, Yu. P. 2009, «Peculiarities of the effect of neuro-emotional load of various intensity on the reliability of the military personnel activity», Ukrainian medical chronicle, no. 1 (69), pp. 88-92 (in Ukrainian).
 8. Kalnysh V., Shvets A. 2008, «Improvement of the methodology on defining operator's psychophyslological characteristics» Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 4 (16), pp. 49-54 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04.049
 9. Koch, K. 2003, «A Strup effect, its psychometric properties and use as a means of assessment», Voprosy psikhologii, no. 6, pp. 36-143 (in Russian).
 10. Kochina, M. L., Firsov, A. G. 2010, «Information technology in assessment of temporal and frequency indices of the human body», Systems for information processing, Vol. 83, no. 2, p. 243 (in Russian).
 11. Kochina, M. L., Firsov, A. G. 2010, «Multi- functional device for psychophysiological studies», Applied radioelectronics, Vol. 9, no. 2, p. 260 (in Russian).
 12. MaKarenko, M. V, Lizogub, V. S. 2007, «Rapidity of human central information processing as an another property of central nervous processes», Fiziologichnyi zhurnal, Vol. 53, no. 4, p. 87 (in Ukrainian).
 13. MaKarenko, M. V. 2009, «Information processing rapidity as a criterion of possibilities of the functional nervous processes mobility», Visnyk Natsionalny Akademii oborony Ukrainy, Vol. 10, no. 2, p. 94 (in Ukrainian).
 14. Nebylistyn, V. D. 1964, «Reaction of the rhythm obsession as a function of intensity of flicker optic stimulus», Zhurnal vysshei nervnoj deyatelnosti, Vol. XIV, Issue 4 (in Russian).
 15. Kim, Su In, Bashkin, V. M., Pavlova, L. P. 1999, Patent of the Russian Federation. Method for assessment of the functional state of the human cerebral cortex, Donetsk Institute of labour hygiene and occupational diseases, RU2141244, SU1066533 A/6 A61 B3/06, 20.11.99, Bul. No 32. (in Russian)
 16. Rozhdestvenskaya, V. I., 1980, Individual differences in work capacity (psychophysiological study of work capacity in conditions of monotone activity). Moscow : Pedagogika, 151 p. (in Russian).
 17. Sopov, V. F. 2005, Psychic states in intensive occupational activity. Moscow : AKademicheskiy proekt (in Russian).
 18. Fetiskin, N. P. 1999, «Effect of motivation on the stability in one-type activity» / Ananiev's readings-99: Thesis of the Scientific Conference. Saint-Petersbourg, pp. 127-128 (in Russian).
 19. Lewicki. P., Hill. Th. 2006, Statistic Methods and Applications. A comprehensive reference for science, industry, and data mining, Tulsa OK. USA, StatSoft Inc, 832 p.
 20. Murata, A. 2005, «An attempt to evaluate mental work-load using wavelet transform of EEG», Human Factors, Vol. 47, no. 3, pp. 498-508. https://doi.org/10.1518/001872005774860096