You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стратегія реформування та розвитку медицини праці в Україні до 2022 року

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці 2(63) 2020, Том.16, № 2, 2020

Стратегія реформування та розвитку медицини праці в Україні до 2022 року

Чернюк В. І.

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.02.083

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), ENG

Здоров'я населення визнається світовою спільнотою єдиним критерієм ефективності будь-якої сфери економічної чи соціальної діяльності. Здоров'я працездатного населення останнім часом стало пріоритетним напрямком у розвинених країнах світу. Рекомендації ООН, ВООЗ, МОП щодо забезпечення прав людини на здорові та безпечні умови праці широко виконуються. Визнана Глобальна стратегія ВООЗ щодо охорони праці для всіх, Глобальний план дій ВООЗ щодо охорони праці; у країнах ЄС - "Європейська соціальна хартія", яка визначає принципи профілактики професійних захворювань. В умовах формування нових соціально-економічних відносин, реформування системи медичної допомоги населенню ці рекомендації заслуговують на найбільш ретельну увагу для впровадження в Україні. Діяльність Інституту має бути інтегрована в європейську систему соціальних цінностей та базуватися на досягненнях міжнародного досвіду забезпечення здоров'я працездатного населення.
З іншого боку, слід зазначити, що прогресивний розвиток профілактичної медицини вимагає інтеграції професіоналізму з багатьма галузями основних наук, біології, хімії, фізики. Лише на основі результатів основних досліджень існує можливість поглибити уявлення про механізми впливу шкідливих факторів навколишнього середовища на організм людини, уточнити патогенез професійних та екологічних захворювань та розробити ефективні методи їх діагностики, лікування та профілактика.
Річ, насамперед, у взаємозв’язку охорони праці з такими сучасними галузями науки, як молекулярна біологія, генетика, кібернетика. В Україні це можливо насамперед завдяки співпраці спеціалізованих наукових установ Національної академії медичних наук та Міністерства охорони здоров’я України з науковими установами Національної академії наук України.

Ключові слова: Стратегія реформування та розвитку медицини праці

ORCID ID автора:

Чернюк В. І. (ORCID ID 0000-0002-5110-9677).