You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Стандарти визнання СOVID-19 як гострого Професійного захворювання в Україні та згідно з положеннями Міжнародної Організації Праці

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці 2(63) 2020, Том.16, № 2, 2020

Стандарти визнання СOVID-19 як гострого Професійного захворювання в Україні та згідно з положеннями Міжнародної Організації Праці

Басанець А. В.1, Гвоздецький В. А.1, Остапенко Т. A.1, Харчук Л. В.2

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.02.086

1Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

2Державна служба України з питань праці, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Значна частина випадків захворювання на SARS-CoV як у світі, так і в Україні пов’язана з професійною експозицією. COVID-19 вважається першим новим професійним захворюванням останньої декади й у деяких країнах світу внесений до переліку професійної патології. За оцінками Міжнародної організації праці (МОП) у результаті пандемії COVID-19 у світі буде втрачено 25 мільйонів робочих місць.

Мета дослідження – узагальнити питання визнання захворювання на COVID-19 гострим професійним захворюванням в Україні та згідно з міжнародними стандартами; визначити особливості розповсюдженості патології в різних професійних групах.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані матеріали баз даних МОП «ILO Standards and COVID-19 (coronavirus) FAQ Key provisions of international labour standards relevant to the evolving COVID-19 outbreak. NORMES 23 March 2020 – Version 1.2» [8], а також законодавчі та нормативні документи в Україні, що стосуються питання визнання професійними гострих респіраторних захворювань (у тому числі на COVID-19).

Результати. У результаті дослідження встановлено, що методичні підходи до визначення зв’язку гострого інфекційного захворювання на COVID-19 з умовами праці в Україні узгоджуються з запропонованими міжнародними стандартами. В Україні інфекцію на COVID-19 внесено до Переліку професійних захворювань і на момент підготовки матеріалу в Державній службі України з питань праці зареєстровано 3077 екстрених повідомлень про гостре професійне захворювання (інформація за 5 червня 2020 р.). Дані аналізу свідчать, що значна кількість експонованих до COVID-19 працівників зайняті в сфері охорони здоров’я, але інші професійні сектори також мають високу пропорцію працюючих з високим ризиком інфікування. До них у першу чергу відносяться працівники сектора соціальних послуг, поліціянти, пожежники, працюючі в пенітенціарній системі, освітяни – учителі дошкільних і дитячих закладів, працівники комунальної служби тощо. Міністерством охорони здоров'я України та Державною службою України з питань праці за участі експертів Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України» розроблений та застосовується в практиці алгоритм визнання та розслідування випадків інфекції на COVID-19 як гострого професійного захворювання.

Висновки. В Україні COVID-19 внесено до Переліку професійних захворювань і пов’язується з професією в працівників, що мали ризик інфікування під час виконання професійних обов’язків. Медичні працівники є однією з професійних груп, ризик зараження яких інфекцією є найвисокішим, однак, не варто недооцінювати ризик зараження COVID-19 у працівників немедичних професій (сфера обслуговування, соціальні служби, освітяни, пенітенціарна система, транспорт тощо). Не завжди високий ризик інфікування призводить до значної кількості захворілих, оскільки адекватне застосування заходів і засобів безпеки є ефективним у попередженні зараження.

Ключові слова: COVID-19, медичні працівники, професійні захворювання

Література

 1. Інструкція про застосування переліку професійних захворювань, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Академією медичних наук України, Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2000 № 374/68/338, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 68/5259.
 2. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337.
 3. Policies on the Use of Respiratory Protection for Hospital Health Workers to Protect From Coronavirus Disease (COVID-19). A. A. Chughtai, H. Seale, Md. Saiful Islam et al. Int J Nurs Stud. 2020. May. V. 105. P. 103567.https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103567.
 4. Tostmann A., Bradley J., Bousema T. Strong associations and moderate predictive value of early symptoms for SARS-CoV-2 test positivity among healthcare workers, the Netherlands. Eurosurveillance. 2020. V. 25, Is. 16. https://doi.org/10.2807/1560-7917. ES.2020.25.16.2000508.
 5. Channel News Asia. China Says 6 Health Workers Died from Coronavirus, 1,716 Infected. URL: https:// www.channelnewsasia.com/news/asia/china-healthworkers-died-from-coronavirus-thousands-infected- 12435468 (дата звернення: 15.04.2020).
 6. Coronavirus (COVID-19) related deaths by occupation, England and Wales: deaths registered up to and including 20 April 2020. Provisional analysis of deaths involving the coronavirus (COVID-19), by different occupational groups, among males and females aged 20 to 64 years in England and Wales. Office for National Statistics.
 7. Ewan Hunter, David A Price, Elizabeth Murphy et al. First experience of COVID-19 screening of health-care workers in England. The Lancet. 2020. V. l. 395, Is. 10234. P. e77–e78. https://doi.org/10.1016/S01406736(20)30970-3.
 8. ILO Standards and COVID-19 (coronavirus) FAQ Key provisions of international labour standards relevant to the evolving COVID-19 outbreak. NORMES 23 March2020-Version 1.2.
 9. Labour Inspection Convention. 1947 (№ 81).
 10. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. Q. Li, X. Guan, P. Wu et al. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/ NEJMoa2001316.
 11. Ministry of Health Singapore Press Releases. URL:https://www.moh.gov.sg/ (дата звернення: 03.05.2020).
 12. Occupational Safety and Health Convention. 1981 (№ 155).
 13. Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention. 1981.
 14. Transmission of 2019-nCoV infection from an asymptomatic contact in Germany. C. Rothe, M. Schunk, P. Sothmann et al. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/NEJMc2001468.
 15. Swerdlow D. L., Finelli L. Preparation for possible sustained transmission of 2019 novel coronavirus: lessons from previous epidemics. J Am Med Assoc. https://doi.org/10.1001/jama.2020.1960.
 16. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. D. Wang, B. Hu, C. Hu et al. J Am Med Assoc. https://doi.org/10.1001/jama. 2020.1585.
 17. WHO Statement on the Second Meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding the Outbreak of Novel Coronavirus (2019-nCoV). URL: https://www.who.int/news-room/ detail/30-01-2020-statement-on-the second-meetingof-the-international-health-regulations-(2005)emergency committee-regarding-the-outbreak-of-novelcoronavirus-(2019-ncov) (дата звернення: 14.02.2020).
 18. WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China. URL: https://www.who.int/ china/news/detail/09-01-2020-who-statementregarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china (дата звернення: 29.04.2020).
 19. World Health Organization. Pneumonia of Unknown Cause – China. URL: https://www.who.int/ csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkowncause-china/en/ (дата звернення: 14.04.2020).
 20. Wu Z., McGoogan J. M. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020. (published online Feb 24.).
 21. Epidemiological characteristic and incubation period of 7,015 confirmed cases with Coronavirus Disease 2019 outside Hubei Province in China. Xiuquan Nie, Lieyang Fan, Ge Mu et al. The Journal of Infectious Diseases, jiaa211. jid 2020. XX (1–8). https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa211.