You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вивчення умов праці та обґрунтування гігієнічних регламентів при застосуванні неонікотиноїдних пестицидів

1(21) 2010

DOI xxxxxxxx

Єрмолова Л.В.1, Лепьошкін І.В.2, Сергєєв С.Г.2, Сластін В.В.1

Вивчення умов праці та обґрунтування гігієнічних регламентів при застосуванні неонікотиноїдних пестицидів

Український НДІ харчування, м. Київ

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

В дослідженнях оцінювали величини ризику впливу неонікотиноїдних інсектицидів (тіаклоприду, імідаклоприду, ацетаміприду) на працюючих при виробничому контакті з препаратами Каліпсо 36WG, в.г., Зевс, в.р.г., Моспілан, 20 % с.п. і розробляли гігієнічні вимоги та регламенти їх безпечного застосування. Встановлено, що прогнозована поглинута комплексна (інгаляційна і перкутанна) доза тіаклоприду та імідаклоприду для людини не перевищить допустиму добову дозу. Величини можливої небезпеки комплексної дії ацетаміприду не перевищували допустимого рівня. Вплив ацетаміприду на працюючих може бути пов'язаний із надходженням Моспілана перкутанним і інгаляційним шляхом. Встановлено строки виходу працюючих на оброблені ділянки при застосуванні препаратів Каліпсо 36WG, в.г. та Зевс, в.г. в умовах приватних господарств, інсектициду Моспілан, 20 % с.п. в агропромисловому комплексі. 

Ключові слова: неонікотиноїдні інсектициди, клас небезпечності, величини ризику впливу, регламенти безпечного застосування

Література

  1. Черных А. М. Угрозы здоровью человека при использовании пестицидов / А. М. Черных // Гигиена и санитария.- 2003.- № 5.- С. 25-29.
  2. Гончарук Е.И., Бардов В.Г., Омельчук С.Т Экспе­риментальное изучение комбинированного действия пестицидов и радионуклидов на организм / Е.И. Гончарук, В.Г Бардов, С.Т Омельчук // Гигиена и санитария.- 2001.- № 5.- С. 64-68.
  3. Современные проблемы экогигиены / [Захарченко М.П., Гончарук Е.И., Кошелев Н.В. и др.].- К.:Хрещатик. 1993.- Ч.2.- 250 с.
  4. Каган Ю.С. Общая токсикология пестицидов / Ю.С. Каган.- К.: Здоров'я, 1981.- 176 с.
  5. Загрязнение пестицидами территории Россий­ской Федерации как потенциальная опасность для здоровья населения /Чибураев В.И., Двоскин Я.Г., Брагина И.В., Иванов А.А. // Гигиена и санитария.- 2003.- № 3.- С. 68-71.
  6. Потапов А.И. Гигиена и токсикология пестици­дов на современном этапе / А.И. Потапов, А.П. Шиц- кова, В.И. Ракитский // Гигиена и санитария.- 1996.- № 3.- С. 33-35.
  7. Онищенко Г.Г. Гигиенические аспекты обеспече­ния экологической безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами / Г.Г. Онищенко // Гигиена и санитария.- 2003.- № 3.- С. 3-5.
  8. Методические указания по гигиенической оцен­ке новых пестицидов.- К.,МЗ СССР. 1988.- 209 с.
  9. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності. ДСанПіН 8.8.1.002-98. МОЗ. Постан. № 2, 1-й Заст. Головдержсанлікар України.- 28.08.98.­45 с.