You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вплив шуму та вібрашї на репродуктивне здоров'я робітниць текстильної галузі

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.030

Яворовський О.П., Зоріна С.М., Москаленко А.М.

Вплив шуму та вібрашї на репродуктивне здоров'я робітниць текстильної галузі

Національний медичний університет ім. 0.0.Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено вивчення закономірностей дії шуму та вібрації на стан репродуктивного здоров’я працівниць текстильної галузі. Зроблено висновок, шо вказані чинники, особливо при комбінованій їх дії, несприятливо впливають на репродуктивне здоров’я, зокрема збільшують імовірність ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, а також негативно позначаються на стані здоров’я новонароджених. На підставі виявлених закономірностей розроблено комплекс організаційно-технологічних, санітарно-гігієнічних та медико-соціальних заходів з профілактики порушень репродуктивної сфери у жінок, шо працюють у ткацькому виробництві.

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, ткацьке виробництво, шум, вібрація

Література

  1. Демографічна криза в Україні. Проблеми, дослідження. витоки, складові, напрямки протидії/ НАН України. Інститут економіки: за ред. В.Стешен- ко.- К.. 2001,-560 с.
  2. Гайда Н.Г. Стан репродуктивного здоров'я населення на межі тисячоліть//Жури, практ. лікаря,- №5.-С. 2-6.
  3. Измеров Н.Ф. Гйгиена труда женщин/ Под ред. Х.Г.Хойблайн.- М.: Медицина; Берлин: Народ и здоровье, 1985,-320 с.
  4. Измеров Н.Ф. Человек и шум. М.: Медицина.-381 с.
  5. Матвієнко О.О. Репродуктивна система жінок і виробничі чинники//36. наук, праць Асоціації акушерів-гінекологів України.- К.. 2001.-С. 417-418. https://doi.org/10.1016/S0379-7112(01)00004-2
  6. Парпалей И.Я. Преморбидные и раннеклинические расстройства в комплексе нарушений, вызванных вибро-шумовым, социально-бытовым и психогенными факторами: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук.-К.. 1991.-21 с.
  7. Механтьев И.И.. Чувинова Н.Ф. Влияние производственных процессов на здоровье работающих женщин//Медицина труда и пром. экол.- 2002.- №7-С. 29-31.
  8. Черных Ю.Е.. Мамчик Н.П. Условия труда и здоровье работников текстильного производства//Ме- дицина труда и пром. экол.- 2002.- №7.- С. 33-35.
  9. Nurminen Т. Female noise exposure, shift work, and reproduction//J. Occup. Environ. Med.- 1995.- V.37, №8,- P. 945-950. https://doi.org/10.1097/00043764-199508000-00010