You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Статистичний облік професійної патології в Україні на основі міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.003

Кундієв Ю.І.1, Нагорна А.М.1, Варивончик А.В.1, Голубчиков М.В.2, Басанеиь А.В.1

Статистичний облік професійної патології в Україні на основі міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду

1 Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено аналіз Міжнародної класифікації професійних захворювань та системи реєстрації й обліку даних у сфері професійного здоров'я на основі документу про застосування МКХ-10 у сфері професійного здоров'я Національного інституту професійної безпеки та здоров’я США та Фінського інституту професійного здоров'я. Вивчено статистичне кодування професійної патології з використанням кодів МКХ-10 та розроблено систему уніфікації статистичного кодування професійних захворювань в Україні. Ця система не повністю співпадає з діючим в Україні Переліком професійних захворювань в Україні, але в подальшому будуть гармонізовані нозологічні форми МКХ-10 з існуючими нормативно-законодавчими актами щодо професійного здоров'я в Україні стосовно статистичного кодування.

Ключові слова: професійна патологія, статистичне кодування, МКХ-10

Література

  1. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я. Десятий перегляд. У 3-х т,-Женева, 1998.
  2. Commission Recommendation of 22 May 1990 to the Member States concerning the adoption of a Euro­pean schedule of occupational diseases.- European Commission (90/326/EEC).
  3. Karjalainen A. International statistical classifica­tion of diseases and related health problems (ICD-10) in occupational health.- Finnish Institute of Occupational Health. 1999. (WHO/SDE/OEH/99.11).
  4. Stellman J.M. (ed.). Encyclopedia of Occupational Health and Safety. 4th Ed.- V. 1-4.- International Labour Office, Geneva. 1998.