You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Роль профілактичних медичних оглядів для забезпечення своєчасного виявлення та профілактики професійних захворювань у працівників підприємств м. Києва

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.02.021

Гречківська Н. В.

Роль профілактичних медичних оглядів для забезпечення своєчасного виявлення та профілактики професійних захворювань у працівників підприємств м. Києва

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. Оцінка здоров’я робітників та рівні захворюваності, у тому числі з професійної патології, через зміни соціально-економічного устрою в державі набула особливої гостроти. Реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби позначилося на якості надання медичної допомоги працівникам: усунуло санітарно-епідеміологічну службу від контролю за організацією проведення профілактичних (періодичних) медичних оглядів, призвело до значних порушень термінів оформлення санітарно-гігієнічних характеристик умов праці працівників з підозрою на професійні захворювання.

Мета дослідження. Узагальнити результати профілактичних (періодичних) медичних оглядів працівників певних категорій підприємств м. Києва в динаміці спостереження 2008—2013 років для визначення пріоритетних напрямів профілактики професійних захворювань.

Матеріали та методи дослідження. Проведено обробку звітних бланків «Оперативна інформація», висновків ЦЛЕК ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», даних Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, системний аналіз та узагальнення результатів профілактичних (періодичних) медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці в динаміці 2008—2013 років.

Результати. Визначено, що абсолютна кількість працюючих, зайнятих виробничою діяльністю на підприємствах м. Києва щорічно зменшується, а кількість працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці — збільшується. На долю жінок припадає близько 30 % від загальної кількості працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці. Упродовж 2008—2013 років зареєстровано 63 випадки вперше виявлених хронічних професійних захворювань, визначені групи диспансерного спостереження та контингенти працівників, що потребували раціонального працевлаштування.

Висновки. Основною галуззю, що формує професійну патологію в м. Києві, залишається машинобудівна промисловість. У шкідливих та небезпечних умовах праці працюють 29,14 % робітників. У динаміці спостереження 2008—2013 років відмічається тенденція щодо зниження відсотку охоплення профілактичними медичними оглядами робітників певних категорій і збільшення відсотку кількості працівників, що потребують раціонального працевлаштування. Майже 51 % робітників, які потребують переведення на інші роботи, продовжують працювати в шкідливих та небезпечних умовах праці. Реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби усунуло службу від контролю за організацією проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій та контролю за виконанням рекомендацій за результатами профілактичних медичних оглядів. Ураховуючи значну кількість громадян України, що працюють за умов впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів, вкрай актуальним залишається проведення профілактичних медичних оглядів, розробка пріоритетних методів профілактики професійних захворювань в сучасних умовах.

Ключові слова: професійні захворювання, диспансеризація, профілактичні медичні огляди, профілактика

Література

  1. Basanets. A. V., Nahoma A. M. 2008, «Problems of occupational pathology in Ukraine and the role of occupational service in preservation of the manpower potential», Actual problems of occupational diseases in Ukraine, Conference proceedings, Dnepropetrovsk, pp. 4-6 (in Ukrainian).
  2. Bogatyreva, R. V. 2011, Determinants of health and national safety. Kyiv: Avicenna, 446 p. (in Ukrainian).
  3. Burshmanov, A. Y., Krestov, A. S. 2011, New aspects of preliminary and periodic medical examinations. Materials of the X All-Russian Congress «Profession and health». Moskow, pp. 92-93 (in Russian).
  4. Gruzova, L. M., Lubyanova, I. P, Varivonchyk, D. V., Sokolova, M. 2007, Normative and legal support of the prophylaxis in occupational health. Collection of Abstracts «First All-Ukrainian Congress on medical law and social policy». Kyiv, pp. 42-43 (in Ukrainian).
  5. Kundiyev, Y. I., Nahorna, A. M. 2005, «Occupational morbidity in Ukraine in a long-term survey», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 1, pp. 3-11 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.003
  6. Kundiyev, Y. I., Nahorna, A. M., Chernyuk, V. I. 2005, «The strategy of providing the safe working environment and preservation of workers' health in Ukraine for 2006-2010», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 3-4, pp. 4-10 (in Ukrainian).
  7. Kundiyev, Y. I., Nahorna, A. M. 2006, Occupational health in Ukraine. An epidemiological analysis. K. : Avicenna, 316 p. (in Ukrainian).
  8. Timoshina, D. P, Lubyanova, I. P 2008, «Occu¬pational selection as an important social component in medical examinations of employees», Actual problems transport medicine, no. 3 (13), pp. 55-72 (in Ukrainian).