You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ризики захворюваності на злоякісні новоутворення бронхів та легень у хворих із хронічним бронхітом та пневмоконіозом

DOI xxxxxxxx

Варивончик Д.В.1, Ременник О.І.2, Ісипова В.М.1

Ризики захворюваності на злоякісні новоутворення бронхів та легень у хворих із хронічним бронхітом та пневмоконіозом

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Київський обласний онкологічний диспансер, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Проведено ретроспективний епідеміологічний аналіз виникнення злоякісних новотворів бронхів і легень (ЗНБЛ) за період 1988—2008 рр. (когорта — 5327 хворих пневмоконіозом (ПК) і хронічним бронхітом (ХБ) — професійного та іншого генезу). Порівняння показників кумулятивної стандартизованої захворюваності когорти на ЗНБЛ проводилося із показниками захворюваності населення України (2008 р.).Встановлено, що стандартизовані рівні захворюваності ЗНБЛ, серед хворих на ХБ і ПК, є значно вищими серед чоловіків (87,05—115,77 на 100 тис.), ніж серед жінок (30,30—30,72 на 100 тис.). Частота виникнення ЗНБЛ серед досліджених хворих: при ПК — 3,5 %, при професійному ХБ — 3,1 %, при ХБ іншого генезу — 1,8 %. Відносні ризики (RR) захворюваності ЗНБЛ: серед чоловіків при ПК — 2,99, при професійному ХБ — 2,20 (р < 0,05); серед жінок при ПК — 4,56 (р > 0,05), при професійному ХБ — 4,14 (р < 0,05). Відношення шансів (OR) ЗНБЛ є значно більшим серед хворих чоловічої статі: ПК — 12,69; ХБ — 4,15 (р < 0,05). Визначено стратегію вторинної профілактики ЗНБЛ серед представників дослідженої когорти професійних хворих.

Ключові слова: злоякісні новотвори, бронхи і легені, пневмоконіоз, хронічний бронхіт, захворюваність, ризики

Література

  1. Варивончик Д.В. До проблеми етіології та профілактики раку бронхів та легень, серед робітників експонованих на виробництві пилом двоокису кремнію / Д. В. Варивончик // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2008.- № 2.- С. 69-81.
  2. Варивончик Д.В. Методологічне забезпечення моніторингу захворюваності злоякісними новоутвореннями робітників, експонованих канцерогенними агентами / Д.В. Варивончик, А.М. Нагорна // Вісник гігієни і епідеміології.- 2008.- Т 12, № 2.- С. 223-225.
  3. Кундієв Ю.І. Професійний рак: епідеміологія та профілактика / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик.- К.: Наукова думка, 2008.- 336 с.
  4. Рак в Україні, 2007-2008: Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / [З. П. Федоренко, А. В. Гайсенко, Л. О. Гулак, та ін.] / Гол. ред.: І.Б. Щепотін // Бюлетень національного канцер-реєстру України.- 2009.- № 10 - На сайті: http://users.i.com.ua/~ucr.
  5. Резолюция 58-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения «Профилактика рака и борьба с ним» (WHA58.22).- Женева: ВОЗ, 2005.- На сайте: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_flles/WHA58.
  6. Cancer Incidence in Five Continents Vol. IX / Ed.: M. P. Curado, B. Edwards, H. R. Shin, H. Storm, J. Ferlay M. Heanue, P. Boyle.- MAflP, 2007 - 897 p.
  7. Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans and their Supplements.- WHO, IARC, 1972-2008.- Vol. 1-97.
  8. Pathology and Genetics of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart / Ed.: D. Travis, E. Brambilla, H.K. Mdller-Hermelink, C. C. Harris.- WHO, MA^P, 2004.- 344 p.