You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості формування біолопчного фактору в умовах виробництва кормів

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.028

Чудновець А.Я.

Особливості формування біолопчного фактору в умовах виробництва кормів

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

У результаті гігієнічних досліджень на трьох комбікормових підприємствах України було встановлено, що процес виробництва кормів супроводжується несприятливими виробничими факторами — нагріваючим мікрокліматом, органічним пилом та широким спектром мікроорганізмів. Встановлено, що в динаміці робочої зміни відбувається інтенсивне забруднення повітря виробничого середовища, технологічного обладнання, спецодягу та шкіри рук робітників різними видами мікроорганізмів. Концентрації мікроорганізмів у повітрі робочої зони знаходяться у прямо пропорційній залежності від рівня пилового фактору, а видовий склад мікроорганізмів залежить від виду та якості сировини що використовується. Отримані результати, дозволяють зробити висновок, що біологічний фактор на даних підприємствах може слугувати фактором ризику для здоров’я працюючих та причиною виникнення професійних захворювань.

Ключові слова: кормовиробництво, умови праці, мікроклімат, органічний пил, мікроорганізми

Література

  1. Dutkiewicz J. Bacteria and fungi in organic dust as a potential health hazard //Ann. Agric. Environ. Med.- 1997. - №4,- P. 11-16.
  2. Dutkiewicz J., Skorska C., Krysiiiska-TYaczyk E., Dutkiewicz E., Maftiszyk A., Sitkowska J.: Response of sawmill workers to work-related airborne allergens // Ann. Agric. Environ. Med.-2001-№ 8.-P. 81-90.
  3. Dutkiewicz J., Krysifiska-TTaczyk E., Skorska C., SitkowskaJ., RjajjfioZ., GolecM.: Exposure to airborne microorganisms and endotoxin in herb processing plants // Arm. Agric. Environ. Med.-2001.-№8.-P. 201-211.
  4. Dutkiewicz J. Bacteria and fungi in organic dust as a potential health hazard //Ann. Agric. Environ. Med.- 1997. - №4.-P. 11-16.
  5. Краснюк Е.П. Особенности патогенного действия некоторых биологических факторов окружающей среды на организм человека //Український журнал з проблем медицини праці - 2005 - №2 .- С. 65-70.
  6. Molocznik A.: Farmers' working time in conditions of exposure to hazardous factors of working environment. In: Conference Proceedings. 8th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation Rome, Italy, 26-30 May 2003.- P. 567-568.
  7. Smid T., Heederik D., Mensink G., Houba R., Boleij Jan S.M. Exposure to dust, endotoxins, and fungi in the animal feed industry // Am. Ind. Hyg. Assoc. J.- 1992.- № 53 (6).- P. 362-368.
  8. Цапко В.Г, Стеренбоген М.Ю., Чудновец А.Я. Биологические агенты как факторы профессионального риска // Український журнал з проблем медицини праці.- 2005.- №3-4.- С. 84-89.
  9. Чудновец А.Я. Характристика биологических вредностей в комбикормовом производстве. //Environmental and Occupational Health and Safety in Agriculture on the Boundary ofT\vo Millenia.- Kyiv, Ukraine, September 8-11, 1998,-P. 108.