You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Професійна захворюваність серед працівників підприємств машинобудування

DOI xxxxxxxx

Кононова І.Г.

Професійна захворюваність серед працівників підприємств машинобудування

Київська міська санітарно-епідеміологічна станція

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Представлено матеріали щодо загальних показників професійної захворюваності по Україні, місту Києву та на підприємствах машинобудування. Наведено дані по структурі професійної захворюваності на підприємствах галузі в порівнянні за 10 років. Визначена кількість профзахворювань у галузі машинобудування в м. Києві у порівнянні з даними по Україні.

Ключові слова: професійна захворюваність, основні форми патології, нейросенсорна приглухуватість, підприємства галузі машинобудування

Література

  1. Кундієв Ю.І. Професійне здоров'я в Україні: епідеміологічний аналіз / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна.- К.: Авіцена, 2006.- 316 с.
  2. Кундієв Ю.І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, Л.О. Добровольський // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.- № 2(18).- С. 3-12.
  3. Соколова М.П. Проблеми виявлення і реєстрації професійних захворювань в Україні.- Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук., Київ - 2009 р.
  4. Состояние и основные тенденции профессиональной заболеваемости в УССР / Кундиев Ю.И., Краснюк Е.П., Ершова М.А., Зубкова И.Б. // Врач. дело.- 1982.- № 1.- С.1-5.
  5. Состояние и динамика профессиональной заболеваемости в Украине / [Кундиев Ю.И., Краснюк Е.П., Факторов И.Е. и др.] // Охрана труда.- 1995.- № 10.- С. 13-15.
  6. Інформаційний лист МОЗ України «Про стан професійної захворюваності в Україні в 2004-2008 роках та хід виконання постанови головного державного санітарного лікаря України від 17.07.2006 р. № 28 «Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійної захворюваності в Україні» від 16.12.2009 р. № 05.01-15-2019.
  7. Постанова Кабінету міністрів України № 1112 від 25.08.2004 р «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
  8. «Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я людини» по Україні ф. 18 (затверджено наказом МОЗ України 03.05.1999 № 102) за 2008 рік.