You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Морфофункціональні критерії прогнозу виникнення та профілактика злоякісних новоутворень бронхів та легень серед профпатологічних хворих, експонованих пилом, що містить кристалічний силіцій діоксид

4(24) 2010

DOI xxxxxxxx

Ременник О. І., Варивончик Д. В.

Морфофункціональні критерії прогнозу виникнення та профілактика злоякісних новоутворень бронхів та легень серед профпатологічних хворих, експонованих пилом, що містить кристалічний силіцій діоксид

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Ризик виникнення раку бронхів та легень (РБЛ) у працівників, експонованих на робочому місці пилом, що містить SiO2, визначається тривалим перебігом пневмоконіозу (ПК), хронічного бронхіту (ХБ), хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). До морфофункціональних ознак, що формують підвищений ризик виникнення РБЛ у хворих, віднесено виникнення та прогресування: у хворих на пневмоконіоз — дифузного пневмосклерозу, емфіземи, інтерстиціальних ф-тип) та вузликових (р-, q-типи) змін, приєднання туберкульозного процесу та розвиток змішаного типу легеневої недостатності; у хворих на хронічний бронхіт та ХОЗЛ — дифузного пневмосклерозу, змішаного чи обструктивного типу легеневої недостатності. Запропонована 3-рівнева система заходів, спрямованих на профілактику та ранню діагностику РБЛ у хворих на ПК, ХБ та ХОЗЛ.

Ключові слова: силіцій діоксид, рак бронхів та легень, пневмоконіоз, хронічний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень, фактори

Література

 1. Варивончик Д. В. До проблеми етіології та профілактики раку бронхів та легень серед робітників, експонованих на виробництві пилом двоокису кремнію / Д. В. Варивончик // Укр. журн. з пробл. мед. праці.- 2008.- № 2.- С. 69-81.
 2. Варивончик Д. В. Ризики захворюваності на злоякісні новоутворення бронхів та легень у хворих із хронічним бронхітом та пневмоконіозом / Д. В. Варивончик, О. І. Ременник, В. М. Ісипова // Укр. журн. з пробл. мед. праці.- 2010.- № 1.- С. 16-20.
 3. Давыдов М. И., Аксель Е. М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2004 г. / М. И. Давыдов, Е. М. Аксель // Вестник Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина РАМН- 2006.- № 3, Прил. 1.- 132 с.
 4. Ильичева С. А. Оценка канцерогенности промышленных токсикантов в профессиональных эпидемиологических исследованиях / С. А. Ильичева, Д. Г. За- ридзе / / Вестник РАМН.- 2009.- № 6.- С. 16-18.
 5. Кундієв Ю. І. Професійний рак: епідеміологія та профілактика / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Д. В. Вари- вончик.- К.: Наукова думка, 2008.- 336 с.
 6. Онкологія / За ред.: Б. Т. Білицького, Ю. М. Стер- нюка.- Львів, 1992.- 288 с.
 7. Трахтенберг А. Х. Клиническая онкопульмонология / А. Х. Трахтенберг, В. И. Чиссов.- М., 2000.- 600 с.
 8. Трахтенберг А. Х. Рак легкого / А. Х. Трахтенберг, К. И. Колбанов // Атмосфера. Пульмонология и аллергология.- 2008.- № 4.- С. 3-9.
 9. Boffetta P. Cancer of the lung, larynx, and pleura / P. Boffetta, D. Trichopoulos // Textbook of Cancer Epidemiology / Eds.: H. O. Adami, D. Hunter, D. Trichopoulos.- Oxford: Oxford University Press, 2002.- P. 248-280.
 10. Methodological issues regarding confounding and exposure misclassification in epidemiological studies of occupational exposures / A. Blair, P. Stewart, J. H. Lubin [et al.] // Am. J. Industr. Med.- 2007.- № 3.- P 199-207.
 11. Tumours of the lung : Epidemiology and etiology // Pathology and Genetics of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart / Eds.: W. D. Travis, E. Brambilla, H. K. Muller-Hermelink, C. C. Harris / WHO, OMS, IARC.- Lyon: IARCPress, 2004.- P 12-16.