You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Моніторинг професійної захворюваності та шляхи збереження здоров'я і працездатності в робітників сільського господарства

4(24) 2010

DOI xxxxxxxx

Родіонова В. В.1, Риженко С. А.2, Іванченко О. І.2

Моніторинг професійної захворюваності та шляхи збереження здоров'я і працездатності в робітників сільського господарства

Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція

Повна стаття (PDF), UKR 

 

У Дніпропетровській області, яка зберігає свій статус одного з найбільш промислово розвинених регіонів України, має місце зростання кількості хворих на професійні захворювання. Одночасно, питома вага профзахворювань у працюючих у сільському господарстві складає менш 1 %. На цей показник насамперед впливає низька якість медоглядів. В осіб, зайнятих у сільському господарстві, має місце високий травматизм, захворювання опорно- рухового апарату, бронхолегеневої системи. Виявлена гіподіагностика професійних захворювань у робітників, зайнятих у сільському господарстві.

Ключові слова: працездатність, професійні захворювання, умови праці, робітники сільського господарства, медогляд

Література

  1. Организация, методика проведения предварительных и периодических медицинских осмотров рабочих: Информационное письмо (для использования в Днепропетровской области). Днепропетровск, 1988.- 10 с.
  2. Кундієв Ю. І. Удосконалення системи обліку та моніторингу професійних захворювань на основі новітніх технологій / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Степаненко А. В. // Гигиена труда.- 2002.- Вип. 33.- С. 11-14.
  3. Медико-економічні стандарти надання профпатологічної медико-санітарної допомоги та експертиза їх дотримання: керівництво для лікарів- профпатологів.- Кривий Ріг, 2003.- 150 с.
  4. Лехан В. М. Нормативно-правове забезпечення охорони здоров'я / В. М. Лехан, В. М. Рудий.- Київ- Дніпропетровськ, 2005.- 18 с.
  5. Аладиева Л. В. Методические подходы к психофизиологической экспертизе лиц, занятых в условиях труда с повышенным уровнем опасности / Аладиева Л. В. // Актуальні проблеми гігієни праці, професійної патології і медичної екології Донбасу: Збірник статей.- Донецьк: Каштан, 2005.- 436 с.
  6. Актуальные проблемы профотбора и их решение в угольной промышленности и военном деле / [Мухин В. В., Ена А. И., Валуцина В. М. и др.] // Актуальні проблеми гігієни праці, професійної патології і медичної екології Донбасу: Збірник статей.- Донецьк: Каштан, 2005.- С.81- 85.
  7. Родіонова В. В. Концептуальні питання і задачі вдосконалення служби профпатології / В. В. Родіонова // Актуальні проблеми гігієни праці, професійної патології і медичної екології Донбасу: Збірник статей.- Донецьк: Каштан, 2005.- С. 417-419.
  8. Карнаух М. Г. Сучасна нормативно-правова база та медична документація профпатологічної служби: посібник для працівників та керівників профпатологічної служби / М. Г. Карнаух, О. Л. Прокопчук // Український науково-дослідний інститут промислової медицини.- Кривий Ріг, 2006.- 344 с.
  9. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- К.: Авіцена, 2006.- 316 с.