You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Механізми формування сенсибілізації до мікобактерій туберкульозу у хворих на професійні захворювання дихальної системи

1(21) 2010

DOI xxxxxxxx

Чернишова О.М.1, Ткач С.І.2, Мельник О.Г.1, Чернова С.Д.2, Брикалін В.П.1

Механізми формування сенсибілізації до мікобактерій туберкульозу у хворих на професійні захворювання дихальної системи

НДІ гігієни праці та профзахворювань Харківського національного медуніверситету

Харківська медична академія післядипломної освіти

Повна стаття (PDF), RUS  

 

Методом хемілюмінесценції (ХЛ) ІП vitro виявлені розходження в ступені сенсибілізації організму до туберкуліну (Тб) у хворих (Х) на коніотуберкульоз при неактивному (на рівні реакцій ГУТ) і активному (зниження здатності формувати реакцію ГУТ) його плині. Показники ХЛ у Х на ХОЗЛ свідчили про наявність имунодефіцитного стану, а у Х на силікоз вони були вище. Однак, у Х на силікоз відмічалося значне зниження (у 2 рази) чутливості кліток до Тб, що може бути однією з причин приєднання туберкульозу надалі. Виявлені розходження тісно взаємозалежні з характером змін у клітинному складі периферичної крові всіх груп Х. Сама ж нозологія кожного окремого захворювання в значній мірі визначалася розходженнями в умовах праці.

Ключові слова: пилові професії, робочі машинобудування, чутливість до туберкуліну, професійна патологія органів дихання

Література

 1. Гринберг Л.М. Морфологическая диагностика основных пневмокониозов и (конио-) силикотуберку- леза / Л.М. Гринберг, Т.И. Казак, Ю.А. Кирилов // Проблемы туберкулеза и болезней легких.- 2004.- № 5.- С. 42-51.
 2. Ткач С.І. Коніотуберкульоз. Навчально-методичний посібник / С.І. Ткач.- Харків, ХМАПО.-2007.- 88 с
 3. Фещенко Ю.І. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник.- Київ: Здоров'я, 2002.- 904 с.
 4. Contribution of occupational risk factors to the global burden of disease - a summary of findings / Fingerhut Marilyn, Driscoll Tim, Nelson Deborah Imel and other. // Scand. J. Work, Environ. and Health.- 2005.- V.31, № 1.- P. 58-61.
 5. Huazhong keji daxue xuebao. Yixue yingdewen ban / Yang Haibing, Yang Lei, Zhang Junyue and other // J. Huazhong Univ. Sci. and Technol. Med. Sci.- 2006.- V. 26, № 2 - P. 257-260.
 6. Sun Y. Validity of silicosis early detection and its influence on risk estimation in epidemiology / Y. Sun // Eur. J. Epidemiol.- 2006.- № 21 - P. 96.
 7. Патент на корисну модель № 29041U. Спосіб виявлення сенсибілізації організму до мікобактерій туберкульозу/ О.М. Чернишова, Є.Я.Ніколенко, В.М Лісовий та ін. Опубл. 25.12.2007. Бюл. № 24.
 8. Ткач Ю.І, Ткач С.І. Лабораторні показники у здорових дітей і дорослих.- Харків, ХМАПО.-2006.- 122 с.
 9. Деклараційний патент на винахід № 34055 А Спосіб виявлення гострих або хронічних запальних захворювань різноманітного генезу/ О.М. Чернишова, В.І. Савенков, С.І. Ткач та ін. Опубл. 15.02.01. Бюл. № 1.
 10. Лопач С. Н. Статистические методы в медикобиологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лопач, А. В. Губенко, П. Н. Бабич.-Киев: Морион, 2000.- 320 с.
 11. Geng Jian Guo. Directional migration of leukocytes: Their pathological roles in inflammation and strategies for anti-inflammatory therapies / Geng Jian Guo // Sell Res.- 2001.- V.11, № 2.- P. 85-88.
 12. Чернишова О.М. Спосіб визначення ступеня імунологічної недостатності /Рішення про видачу патенту на корисну модель від 03.11. 2009 р. (заявка № u 08710).