You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Клінічна характеристика та оцінка токсемії у працівників, експонованих свинцем

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.02.063

Карлова Е. А.1, Шейман Б. С.2

Клінічна характеристика та оцінка токсемії у працівників, експонованих свинцем

1 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
2 Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. Серед чисельних методів діагностики, що використовують для визначення ендогенної інтоксикації, найпоширенішими в клінічній практиці є розрахункові індекси: лейкоцитарний (ЛІІ), гематологічний (ГІІ), ядерний (ЯІІ).

Мета дослідження. Вивчення інформативності розрахункових методів для верифікації ендогенної інтоксикації у працівників експонованих свинцем залежно від умісту свинцю в їхній крові.

Матеріали та методи дослідження. У 146 електромонтерів кабельних мереж, які зазнавали виробничого впливу свинцю, концентрації якого в повітрі робочої зони перевищували ГДК у 1,4—1,8 разу (основна група) та в 57 працівників контрольної групи проводили дослідження ендотоксемії за допомогою розрахунків індексів інтоксикації (ядерного, гематологічного та лейкоцитарних) та визначення рівнів токсин-індукованих автоімунних реакцій (ТІАР), токсин-індукованих цитолітичних реакцій (ТІЦР) плазми крові та концентрації свинцю в їхній крові (РЬ—К). Разом з цим для оцінки стану антитоксичних адаптогенних систем у всіх працівників визначали індекс реакції системної відповіді (ІР), індекс сенсибілізації (ІС), індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ) та індекс співвідношення лімфоцитів і еозинофілів (ІСЛЕ).

Результати. Результати проведених досліджень показали, що збільшення РЬ—К у працівників, експонованих свинцем, супроводжується статистично значимим збільшенням розрахункових індексів ендогенної інтоксикації, а також показників, що визначають збільшення активності токсин-індукованих автоімунних реакцій та токсин- індукованих цитолітичних реакцій плазми крові.

Висновки. У працівників, експонованих свинцем, прояви ендогенної інтоксикації характеризуються змінами розрахункових індексних показників: ЛІІ, ГІІ, ЯІІ, а також ТІАР і ТІЦР. При цьому, розвиток ендогенної інтоксикації у працівників визначається формуванням вірогідних кореляційних зв’язків між концентрацією копропорфірину в сечі з показниками ТІАР альбумінів, а також ТІЦР вільноциркулюючих токсинів.

Ключові слова: свинець, лейкоцитарні індекси інтоксикації, особливості розвитку ендотоксемії

Література

 1. Grin, V. K., Fistal, E. Y., Speransky, I. I, 2006, «Integral and other hematologic leukocyte counts as a criterion for assessing the severity of burn disease, its complications and treatment efficacy», Proceedings of the scientific-practical. Conference «Sepsis: the problem of diagnosis, therapy and prevention», pp. 77-78 (in Ukrainian).
 2. Grin, V. K., Speransky, I. I., Kolesnikova, L. I., and others. 2004, «Indicators of hemograms as a criterion of evaluation of the severity of burn disease, its complications and treatment efficacy», «The materials of the second Russian scientific-practical conference «Intensive medical care: problems and solutions», pp. 28-29 (in Russian).
 3. Husak, V. K., Fistal, E. Y., Speransky, I. I., et. al. 2000, «Evaluation of the severity of endogenous intoxications and a choice of detoxification therapy in burn patients according to differential white cell blood count and biochemical monitoring», Clin. labs. diagnostics, no. 10. p. 36 (in Ukrainian).
 4. Kalf-Calif, Y. Y. 1941, «On the leukocyte index of intoxication and its practical significance », Vrachebnoye delo, no. 1, pp. 31-35 (in Russian).
 5. Lukyanchuk, V. D., Mishchenko, K. M. 2002, «New ways of pharmacocorrection of the endotoxemia, developing in traumatic shock», Proceedings of the IX Congress WFUMA, pp. 430-431(in Ukrainian).
 6. Menshikov, V. V., 2001, «Drug therapy and results of laboratory tests», Lecture, Clin. lab. diagnostics, no.1, pp. 21-36 (in Russian).
 7. Mustafina, J. G., Kramarenko, Y. S., Kobtseva, V. Y. 1999, «Integral haematological parameters in evaluation of immunological reactivity in patients with ophthal- mopathology», Clin. lab. diagnostics, no. 5, pp. 47-48 (in Russian).
 8. Nazarenko, G. I., Polubentseva, E. I., Dolgov, V. V., Kishkun, A. A. 2004, «Modern technology for raising the efficiency in the use of the laboratory», Clin. labs. diagnostics, no. 1, pp. 52-55 (in Russian).
 9. Ostrovsky V K., Mashchenko, A. V, Yangolenko, D. V., Makarov, S. V. 2006, «Blood counts and leukocyte index in intoxications for the assessment of the severity and determination of inflammatory, suppurative, purulent- destructive diseases», Clin. lab. diagnostics, no. 6, pp. 50-53 (in Russian).
 10. Speransky, V. V., Dmitrieva, I. I., Zaripova, R. M. 1999, «Immunological informativeness of leucocy- togramt», Clin. labs. diagnostics, no. 12, pp. 6-7 (in Russian).
 11. Trakhtenberg, I. M. 2009, «Environmental safety - a global socio-medical problem», Mystetsvo likuvannya, no. 7 (63). pp. 32-37.
 12. Demchenko, V. F., Andrusishina, I. M., Lampeka, O. G. et. al. 2010, Atomic absorption methods for determination of macro-and microelements in biological media in disorders of their metabolism in the body. Methodical recommendations. Kyiv : Avicenna, 59 p. (in Ukrainian).
 13. Sheiman, B. S., Osadchaya, O. I., Koziniec, K. G. 1999, «Differential and diagnostic signs of determining the scheme of detoxication therapy in patients with different pathologies», Lab. Diagnostics, no. 4, pp. 11-13 (in Ukrainian).
 14. Trakhtenberg, I. M. 2009, «To the problem of carrying of heavy metals»", Mystetsvo likuvannya, no. 7 (63). pp. 32-37.