You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Проблема виробничого травматизму в глобальному вимірі та стан в Україні

DOI xxxxxxxx

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Добровольський Л.О.

Проблема виробничого травматизму в глобальному вимірі та стан в Україні

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

У статті висвітлюються питання виробничого травматизму в Україні та деяких країнах Заходу за період 1990-2007 рр. Проводиться порівняння показників загального і смертельного травматизму в абсолютних цифрах та на 100 тисяч працюючих. Звертається увага на неповний облік загального травматизму в Україні та на недостатній аналіз причин травматизму, що не дає змоги в достатній мірі оцінювати ризик нещасних випадків і розробити ефективні заходи їх профілактики.В зв’язку з 90-річчям Міжнародної Організації Праці велика увага надається цій найстарішій міжурядовій організації системи ООН в зменшенні випадків травматизму у світі.

Ключові слова: травматизм на виробництві, статистика, Україна, країни Заходу, порівняльний аналіз, Міжнародна Організація Праці, Конвенції та рекомендації по профілактиці травматизму

Література

 1. Конвенції та рекомендації МОП. 1919-2007. у 3-х томах. МБП. Женева 2008.- С. 1-1886.
 2. Brancoli M. Accident statistics / M. Brancoli // ILO Encyclopedia of Occupational Health and Safety. 3rd. Edition.- Vol. 1. Geneva.- 1983.- P. 32-35.
 3. Machida S. System for Collection and analysis of occupational accidents data / S. Machida // African Newsletter on Occupational Health and Safety.- 2009.- V. 19, № 1.- P. 4-6.
 4. Нагорна А. М. Стан професійної захворюваності та виробничого травматизму / А.М. Нагорна // Щорічна доповідь про стан здоров'я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2007 р. МОЗ України.- Київ. 2008.- С. 76-96.
 5. ВОЗ. Здоровье работающих: проект глобального плана действий. ЕВ120/28, 2 января 2006 г,- С.1-9.
 6. US Bureau of Labour Statistics. OCWC/OSH.NE. Washington DC/20212 - 0001 http // www Bls.gov / IIF.
 7. Єсипенко А.С. Аналіз стану безпеки праці в Україні за 2008 р / А.С. Єсипенко, Н.В. Романенко, Л.Ш. Мелік-Шахназаров // Інформ. Бюлетень з охорони праці.- 2009.- № 1.- С.9-17.
 8. ILO. 2005. Yearbook of Labour Statistics. ILO. Geneva.- 2005.- P. 1157-1399.
 9. Гогіташвілі Г Особливості впровадження міжнародних стандартів безпеки // Охорона праці.- 2009, № 3.- С. 19-20.
 10. ILO. 2000. Yearbook of Labour Statistics. ILO. Geneva.- 2000.- 10.- P. 1159-1390.
 11. Федоренко М. Метаморфози виробничого травматизму / М. Федоренко, Г. Лесенко // Охорона праці.- 2003.- № 3.- С. 33-35.
 12. Виробничий травматизм в Україні: гігієнічні, соціальні, економічні аспекти / Кундієв Ю.І., Лисюк М.О. Нагорна А.М., Романенко Н.В. // Укр. журн з пробл. мед. праці.- 2006.- № 1.- С. 3-8.
 13. Стан виробничого травматизму та наглядової діяльності за охороною праці в Україні / Кундієв Ю.І., Лисюк М.О. Нагорна А.М., Романенко Н.В. // Укр. журн. з пробл. мед. праці.- 2008. -№ 2.- С. 3-14.
 14. Лесенко Г. Професійний ризик виробництва і виробничий травматизм / Г. Лесенко // Охорона праці.- 2003.- № 4.- С. 29-30.
 15. Леонов О., Сєвриков В. Чи об'єктивний аналіз травматизму? / О. Леонов, В. Сєвриков // Охорона праці.- 2009.- № 3.- С. 35-36.