You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка виробничого середовища при вирощуванні їстівних грибів

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.02.079 

Стеренбоген М. Ю.1, Цапко В. Г.2

Гігієнічна оцінка виробничого середовища при вирощуванні їстівних грибів

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Українська галузь виробництва їстівних грибів активно розвивається сьогодні завдяки безперервному зрос­танню попиту. Відходи виробництва можуть виявитися додатковими джерелами як сировина для покращання родючості ґрунтів.

Мета дослідження — вивчення гігієнічних особливостей умов праці при виробництві їстівних грибів.

Матеріали та методи дослідження. Проведено вивчення параметрів мікроклімату, концентрації пилу в повітрі робочої зони, мікробного забруднення виробничого середовища на підприємстві з вирощування печериць. Результати. Встановлено, що параметри температури та вологості на більшості робочих місць не відповідають нормативним показникам. На досліджуваних робочих місцях з повітря робочої зони було виділено широкий спектр мікроскопічних грибів. Їхні концентрації становили 7,9 • 103; 1,2 • 104 КУО/м3 повітря на робочому місці операторів механізованої подачі суміші, та 1,8 • 104 КУО/м3 повітря на робочому місці оператора конвеєрної лінії. Визначені мікроскопічні гриби належали до родів Aspergillus, Mucor, Pénicillium, Àlternaria, Fusarium та ін. Згідно з науковою літературою, дані види грибів здатні негативно впливати на здоров'я людини, проявляють алергічну та інфекційну дію.

Висновки. При оцінці виробничого середовища провідним фактором ризику можна вважати біологічний. Мікроскопічні гриби визначені в повітрі виробничих приміщень можна віднести до факторів професійного ризи­ку для здоров'я працюючих Рекомендовано проведення технологічних, санітарно-технічних і санітарно-гігієніч­них заходів, що призведе до поліпшення умов праці працівників господарства, а також до зниження ризику виникнення професійно обумовлених захворювань.

Ключові слова: гігієна праці, їстівні гриби, мікроскопічні гриби

Література

  1. Bringhurst L. S., Byme R. N, Gershau-Cohen J. Respiratory disease of mushroom workers. J. Am. Med. Ass. 1979. № 171. P. 15-18.
  2. Cosentino S., Palmas F. Assessment of airborne fungal spores in different industrial working environ­ments. Envir. Monitoring & Assess. 1991. V. 16. № 2. P. 127-136.
  3. Dutkiewicz J. Bacteria and fungi in organic dust as a potential health hazard. Ann. Agric. Environ. Med. 1997. № 4. P. 11-16.
  4. Dutkiewicz J. Bacteria and their products as occupational allergens. Pneum. Alergol. Pol. 1992. V. 60. № 2. P. 14-21.
  5. Golec M., Skorska C., Mackiewicz B., Dutkiewicz J. Immunologic reactivity to work-related airborne allergens in people occupationally exposed to dust from herbs environment. Ann Agric Environ. Med. 2004. 11, № 1. P. 121-129.
  6. Kanny G., Becker S., de Hauteclocque C., Moneret- Vautrin D. A. Airborne eczema due to mould allergy Contact Dermatitis. 1996. № 35. P. 378.
  7. Lacey J., Crook B. Fungal and actinomycete spores as pollutans of the workplace and occupational allergens. Ann. Occup. Hyg. 1998. № 32. P. 515-533.
  8. Sterenbogen M. Yu., Tsapko V. G., Chudnovets A. Ya. Actual problems of occupational health at agricultural enterprises. Український журнал з проблем медицини праці. 2017. 4 (53). С. 59-64.

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Стеренбоген М. Ю. (ORCID ГО 0000-0003-2395-5101) — огляд літератури, відбір та аналіз гігієнічних і мікробіологічних даних;

Цапко В. Г. — розробка технологічних, санітарно-технічних і санітарно-гігієнічних заходів, формування висновків.