You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Епідеміологічне дослідження канцерогенної небезпеки виробництва кислотних металовмісних азобарвників (ріазоланів)

1(21) 2010

DOI xxxxxxxx

Рубан Е.В.1, Варивончик Д.В.2

Епідеміологічне дослідження канцерогенної небезпеки виробництва кислотних металовмісних азобарвників (ріазоланів)

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Рубіжне

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ 

 

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Визначено умови праці та канцерогенна небезпека при виробництві кислотних металовмісних азобарвників (ріазо- ланів). Встановлено, що працівники виробництва ріазоланів піддаються шкідливому впливу хімічних речовин, частина з яких, є доведено, канцерогенні для людини. Використання або утворення найбільш небезпечних для людини канцерогенних азобарвників (4-амінобіфенілу, 2-нафталаміну, бензидину) в технологічному процесі не виявлено. У результаті епідеміологічного когортного аналізу (за 20 років) не виявлено злоякісних новоутворень в органах-мішенях, характерних для дії канцерогенних речовин, що використовуються у виробництві ріазоланів.

Ключові слова: виробництво азобарвників, злоякісні утворення, умови праці, захворюваність, профілактика

Література

 1. Андросов В.Ф. Синтетические красители в текстильной промышленности / В.Ф. Андросов, Л.М. Голомб.- М.: Легкая индустрия, 1968.- 399 с. (3)
 2. Белов А.Е. Красители: динамика рынков / А.Е. Белов, В.В. Карпов // Рынок легкой промышленности.- 2002.- № 20.- С. 17-20. (1)
 3. Бородіна А. В. Ріазолани - високостійкі барвники для фарбування вовни, натурального шовку та поліамідного волокна / А.В. Бородіна, О.Г Брикова, Н.В. Тоцька [та ін.] // Легка промисловість.- 1997.- № 2.- С. 17. (9)
 4. Гигиена труда в производстве красителей / [А. Л. Тимченко, В. И. Данилов, Н. В. Василенко и др.].- К.: Здоров'я, 1986.- 72 с. (7)
 5. Карпов В. В. Современное состояние производства и потребления красителей /В.В. Карпов, А.Е. Белов // Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева.- 2002.- Т ХРШ.-№ 1.- С. 67-71. (4)
 6. Рубан Э. В. Производство и применение кислотных металлосодержащих красителей как токсиколого-гигиеническая проблема / Э. В. Рубан // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.- № 3.- С. 32-37.
 7. Тимченко А.И. Основные задачи гигиены труда в производствах синтетических красителей и полупродуктов анилинокрасочной промышленности / А.И. Тимченко, В.И. Данилов // Гигиена труда и профзаболевания.- 1984.- № 11.- С. 34-36. (6)
 8. Успехи в изучении токсикологии продуктов анилинокрасочной промышленности / Н.В. Василенко // Тез. докл. респ. конф.: «Современные проблемы гигиены труда и профпатологии в машиностроительной и химической промышленности».- Харьков, 1983.- С. 89-91. (5)
 9. Чекалин М. А. Технология органических красителей и промежуточных продуктов / М. А. Чекалин, Б.В. Пасет, Б. А. Иоффе.- Л.: Химия, 1980.- 470 с. (2)
 10. Эрман М. И. Гигиеническая оценка основных аппаратов химической технологии / М.И. Эрман.- М.: Медицина.- 1971.- 168 с. (10)
 11. Brugere J. Recognition of occupational caners in Europe / J. Brugere, C. Naud // Tutbnewsletter.- 2003.- № 21.- Р. 38-39. (8)
 12. Stellman J.M. Ароматические амино-соединения / J.M. Stellman, D. Osinsky, P. Markkanen // Энциклопедия по охране и безопасности труда - Изд. 4-е [эл. рес.] / МОТ,- МОТ, 1999.