You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Епідеміологічні аспекти цереброваскулярних захворювань у гірничих робітників, хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.02.006


Дворніченко Г. Б., Ященко А. Б., Гринюк С. В., Базовкін П. С., Матвійчук Т. Д.

Епідеміологічні аспекти цереброваскулярних захворювань у гірничих робітників, хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації

Український НДІ промислової медицини МОЗ України, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR


Вступ. Проблема профілактики та лікування цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) у всьому світі та Україні займає провідне місце в боротьбі зі зниженням смертності населення. Серед причин розвитку ЦВЗ завжди вказують на атеросклероз судин та гіпертонічну хворобу. Дуже мало уваги приділяється іншим етіологічним чинникам. Біологічна дія виробничої вібрації на організм людини обумовлює, зокрема, і розвиток патології судин головного мозку, що, на нашу думку, впливає на формування ЦВЗ [4].

Мета дослідження. Вивчення поширеності, визначення ризику виникнення ЦВЗ та етіологічного впливу вібрації на їхній розвиток у гірничих робітників кар’єрів, хворих на вібраційну хворобу (ВХ) від дії загальної вібрації, у постконтактному періоді.

Матеріали та методи дослідження. Проведено дослідження 496 карт динамічного спостереження хворих на ВХ від дії загальної вібрації гірників кар’єрів, чоловіків, мешканців Дніпропетровської області за двадцятирічний період: 1993—2012 роки.

Результати. Аналіз статистичних даних показав, що питома вага судинного синдрому в структурі ВХ складає 64,5 %, ураження церебральних судин мають 44,9 % хворих. Таким чином, серед хворих з судинною патологією церебральний ангіодистонічний синдром зустрічається в 70 % випадків. У майже 5 % хворих на ВХ від дії загальних вібрацій є ЦВЗ. Аналіз поширеності ЦВЗ у групи хворих на ВХ дозволяє констатувати, що вона в 3,36 разу вища за показники в дорослого чоловічого населення, а поширеність інфаркта головного мозку вища більше ніж у 70 разів. Ризики розвитку ЦВЗ у хворих на ВХ переважають у декілька разів такі ризики в дорослого чоловічого населення Дніпропетровської області. При цьому ймовірність виникнення ЦВЗ у постекспозиційному періоді в хворих на ВХ у 4,1 разу вища, ніж у населення.

Висновки. Поширеність ЦВЗ у хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій у постекспозиційному періоді в декілька разів переважає таку в дорослого чоловічого населення, а інфаркта головного мозку — у десятки разів. Ризик виникнення ЦВЗ у постекспозиційному періоді в хворих на ВХ від дії загальних вібрацій у декілька разів вищий, ніж у населення. Це свідчить про те, що подальше вивчення особливостей розвитку ВХ від дії загальної вібрації в постекспозиційному періоді є вкрай актуальним та необхідним.

Ключові слова: цереброваскулярні захворювання, поширеність, ризики виникнення, вібраційна хвороба від дії загальних вібрацій, постконтактний період

Література

  1. Zhdanova, M. P et al. 2009, State of the neurological service of Ukraine in 2008: stat.-analytic reference book. Kharkiv, 32 p. (in Ukrainian).
  2. Zhdanova, M. P. et al. 2010, State of the neurological service of Ukraine in 2009: stat.-analytic reference book. Kharkiv, 32 p. (in Ukrainian).
  3. Zozulya, I. S., Zozulya, A. I. 2011, «Epidemiology of cerebrovascular diseases in Ukraine», Ukrainian medical chronicle, no. 5, pp. 38-41 (in Ukrainian).
  4. Kovalchuk, T. A., Dvornichenko, G. B., Yaschenko, A. B., Zhaldachenko, V. P, Bazovkin, P S., Yaschenko, D. A. 2013, «Evaluation of the level of the whole body vibration at enterprises, engaged in open pit mining», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 3(36), pp. 3-8 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2013.03.003
  5. Kundiyev, Yu. I., Krasnyuk, O. P 1997, «Occupational diseases in Ukraine», Zhurnal Academii medychnykh nauk Ukrainy, Vol. 3, pp. 231-240 (in Ukrainian).
  6. Kundiyev, Yu. I., Nagorna, A. M. 2006, Occupational Health in Ukraine. Epidemiological analysis. Kiev: Avicenna, 316 p. (in Ukrainian).
  7. Izmerov, N. F., 2003, Occupational health at the threshold of the 21st century. Moscow (in Russian).
  8. Suvorov, G. A., Starozhuk, I. A., Tarasova, L. A., 2000, General vibration and the vibration disease. Moscow: Meditsina, 232 p. (in Russian).