You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень професійного генезу з урахуванням даних оновленої редакції gold 2016 року

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Остапенко Т. А., Басанець А. В.

Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень професійного генезу з урахуванням даних оновленої редакції gold 2016 року

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Значну частку в структурі професійної патології складає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), що розвивається внаслідок впливу небезпечних чинників виробничого середовища. У зв’язку з високою розповсюдженню захворювання серед населення, скороченням тривалості життя пацієнтів, економічними збит­ками, пов’язаними з втратою працездатності населення, ХОЗЛ представляє собою важливу медико-соціальну проблему. Пріоритетним завданням у системі профілактики ХОЗЛ серед працездатного населення є його своєчас­на діагностика.

Мета дослідження — проаналізувати та узагальнити сучасні наукові дані, у тому числі оновленої редакції Глобальної ініціативи з хронічного обструктивного захворювання легень (Global Initiative for Obstructive Lung Disease — GOLD) 2016 року, щодо основних положень діагностики ХОЗЛ.

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд сучасних опублікованих матеріалів та оновленої редакції GOLD, що є основною міжнародною ініціативою з контролю за ХОЗЛ.

Результати. Пріоритетним завданням щодо збереження здоров’я працездатного населення є своєчасна діагности­ка ХОЗЛ, що базується на встановленні сталої обструкції повітряних шляхів, основним критерієм якої є постброн- ходилатаційний показник співвідношення ОФВ^ФЖЕЛ < 0,70. Пацієнти з ХОЗЛ потребують постійного моніто­рингу вираженості симптомів захворювання, ризику майбутніх загострень, тяжкості спірометричних порушень і виявлення супутніх захворювань для своєчасного призначення профілактичних та лікувальних заходів з метою попередження розвитку ускладнень.

Висновки. У редакції 2016 року вперше в GOLD наголошено на можливості розвитку ХОЗЛ професійного генезу, зокрема від впливу токсичних та подразнюючих речовин (продуктів згорання біопалива, газів, димів, пилу біоло­гічного походження тощо). У сучасних наукових публікаціях зазначається, що діагностика ХОЗЛ має базуватися не тільки на дослідженні прохідності дихальних шляхів, але й на аналізі клінічних проявів захворювання, оцінці час­тоти та тяжкості загострень, прогнозі несприятливих подій у майбутньому, показників якості життя.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень (Global Initiative for Obstructive Lung Disease — GOLD)

 

Література

 1. Sullivan S. The economic burden of COPD / S.   Sullivan, S. Ramsey, T Lee // Chest. - 2000. - № 117 (2). - P. 5S-9S.
 2. Режим доступу: http: // www. goldcopd. org. / Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (GOLD): Updated 2016., 80 p.
 3. The natural history of chronic airflow obstruction revisited an analysis of the Framingham off spring cohort / R. Kohansal, P. Martinez-Camblor, A. Agusti [et al.] // Am. J. Respir. Crit Care Med. - 2009. - № 180. - P. 3-10.
 4. Effects of water-pipe smoking on lung function: a systematic review and meta-analysis / D. Raad, S. Gaddam, J. Schunemann [et al.] // Chest. - 2011. - № 139. - P. 764-74.
 5.  Режим доступу: http: // www. moz. gov. ua. / Наказ МОЗ України від 27.06.2013 № 555.
 6. Different effects of smoke from heavy and light cigarettes on the induction of bronchial smooth muscle hyper responsiveness in rats / Sakai H., Fujita A., Watanabe A. [et al.] // J. Smooth Muscl. Res. - 2011. - № 47 (1). - P. 1-10.
 7. The occupational burden of chronic obstructive pul­monary disease / L. Trupin, G. Earnest, M. San Pedro [et al.] // Eur. Respir. J. - 2003. - № 22 (3). - P. 462-469.
 8. Bauer Х. Chronic obstructive bronchitis and emphy­sema in hard coal miners / X. Bauer // The Global Occupational Health Network. - 2007. - № 12. - P. 7-9.
 9. Buist A. S. Risk factors for COPD / A. S. Buist // Eur. Respir. Rev. - 1996. - № 6 (39). - Р. 253-258.
 10. Buist A. S. Worldwide burden of COPD in high- and low-income countries. Part I. The burden of obstructive lung disease (BOLD) initiative / A. S. Buist, W. M. Vollmer M. A. McBurie // Int. J. Tuberc. Lung Dis. - 2008. - № 12 (7). - P. 703-708.
 11. Further exploration of the links between occupa­tional exposure and chronic obstructive pulmonary disease /P. D. Blanc, G. Eisner, L. Trupin [et al.] // J. Occup. Environ. Med. - 2009. - № 51 (7). - P. 804-810.
 12. Hutter H. Charcoal smoke causes bronchial anthracosis and COPD / H. Hutter, M. Beyer, J. Bargon // Med. Klin. (Munich). - 2007. - № 102 (1). - Р. 59-63.
 13. Increased platelet and erythrocyte arginase activity in chronic obstructive pulmonary disease associated with tobacco or wood smoke exposure / A. Guzman-Grenfell, N. Nieto-Velazquez, Y. Torres-Ramos [et al.] // J. Investing Med. - 2011. - № 59 (3). - Р 587-592.
 14. Obesity and respiratory disease / C. Zammit, H. Liddicoat, I. Moonsie [et al.] // Int. J. Gen. Med. - 2010. - № 3. - Р. 335-343.
 15. Dietary intake of six minerals in relation to the risk of chronic obstructive pulmonary disease / F. Hirayama, A. H. Lee, A. Oura [et al.] // Asia Pac. J. Clin. Nutr. - 2010. - № 19 (4). - Р 572-577.
 16. Matheson M. C. Biological dust exposure in the workplace is a risk factor for chronic obstructive pulmonary disease / M. C. Matheson // Thorax. - 2005. - 60. - P. 645-651.
 17. Respiratory symptoms and chronic obstructive disease among cement factory workers / J. Mwaiselage, M. Bratveit, B. E. Moem [et al.] // Work Environ. Helth. - 2005. - № 31 (4). - P. 316-323.
 18. Данилов А. В. Сравнение заболеваемости ХОБЛ среди работников сельскохозяйственного предприя­тия, промышленного предприятия города Рязани и городским населением / А. В. Данилов // Наука моло­дых - 2014. - № 2. - С. 82-87.
 19. Distinguishable types of dyspnea in patients with shortness of breath / [P.M. Simon, R.M. Schwartzstein, J.W. Weiss et al.] // Am. Rev. Respir. Dis. - 1990. - № 142. - Р. 1009- 1114.
 20. Symptom variability in patients with severe COPD: a pan-European crossectional study / R. Kessler M. R. Part­ridge, M. Miravitlles [et al.] // Eur Respir. J. - 2011. - № 37. - Р. 264-272.
 21. Variability of respiratory symptoms in severe COPD / M. J. Espinosa de los Monteros, C. Pena, E. J. Soto Hurtado [et al.] Arch. Bronconeumol. - 2012. - № 48. - Р. 3-7.
 22. Thurlbeck W. M. Radiographic appearance of the chest in emphysema / W. M. Thurlbeck, G. Simon // Amer. J. Roentgenol. - 1978. - № 130. - Р. 429-440.
 23. Gibson G. J. Chronic obstructive pulmonary disease investigations and assessment of severity / G. J. Gibson, W.   MacNee // Management of chronic obstructive pul­monary disease; Eds : N. M. Siafakas. - The European Res­piratory Society Monograph. - 2006. - V. 11 (38). - P. 24-41.
 24. Airway dimensions in COPD: relationships with clinical variables / Mair G., Maclay J., Miller J. J. [et al.] // Respir. Med. - 2010. - № 104 (11). - P. 1683-1690.
 25. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD (2007 update): Available from: http://www.goldcopd com/
 26. Celli B. R. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ ERS position paper / B. R. Celli, W. MacNee // Eur Respir. J. - 2004 - № 23 (6). - Р. 932-946.
 27. National Institute for Health and Clinical Excellence. Chronic Obstructive Pulmonary Disease - management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. (CG12). - 2004.
 28. COPD Guidelines Group of the Standards of Care Committee of the BTS. BTS guidelines for the management of chronic obstructive pulmonary disease / Thorax. -1997. - № 52 (5). - Р. 1-28.
 29. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD (2001 update): Available from: http://www.goldcopd com/.
 30. British Thoracic Society, Scottish Intercollegiate Guidelines Network. British Guideline on the mana­gement of asthma / Thorax. - 2003. - № 58 (1). - Р. 1-94.
 31. Bestall J. C. Usefulness of the Medical Research Council (MRC) dyspnoea scale as a measure of disability in patients with chronic obstructive pulmonary disease / J. C. Bestall, E. A. Paul, R. Garrod // Thorax. - 1999. - № 54. - Р. 581-586.
 32. Режим доступу: http://www.catestonline.org/ COPD Assessment Test.
 33. Comorbidity and mortality in COPD-related hospitalizations in the United States, 1979 to 2001 / F. Holguin, E. Folch, S. C. Redd, D. M. Mannino // Chest. - 2005. - № 128. - Р. 2005- 2011.
 34. Prevalence and characteristics of nutritional depletion in patients with stable COPD eligible for pulmonary rehabilitation / A. M. Schols, P. B. Soeters, A. M. Dingemans [et al.] // Am. Rev. Respir. Dis. - 1993. - № 147. - Р. 1151-1156.
 35. Weight loss is a reversible factor in the prognosis of chronic obstructive pulmonary disease / A. M. Schols, J. Slangen, L. Volovics, E. F. Wouters // Am. J. Respir. Crit. CareMed. - 1998. - № 157. - Р. 1791-1797.
 36. Prevalence and progression of osteoporosis in patients with COPD. Results from the towards a revolution in COPD health study / G. T Ferguson, P. M. Calverley, J. A. Anderson [et al.] // Chest. - 2009. - № 136 (6). - Р. 1456-1465.