You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльна характеристика цитотоксичності твердої складової зварювальних аерозолів залежно від вмісту хрому шестивалентного

ISSN 2223-6775 Український журнал з проблем медицини праці 2(63) 2020, Том.16, № 2, 2020

Порівняльна характеристика цитотоксичності твердої складової зварювальних аерозолів залежно від вмісту хрому шестивалентного

Демецька О. В.1, Лук’яненко А. О.2, Мовчан В. О.1, Рязанов А. В.1, Палійчук С. П.1

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.02.129

1Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

2Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Незважаючи на постійне вдосконалення зварювальних матеріалів та технологій, у представників зварювальних професій продовжують реєструвати професійні захворювання. Зварники належать до групи високого ризику захворювання на рак, при цьому одним з найчутливіших параметрів для оцінки ризику є концентрація хрому шестивалентного (Cr (VI) у зоні дихання зварника.

Мета дослідження – проаналізувати цитотоксичність твердої складової зварювальних аерозолів (ТСЗА), що утворились при зварюванні високолегованими марками серійних та дослідних електродів, залежно від вмісту Cr (VI). Матеріали та методи дослідження. Оцінено цитотоксичність ТСЗА, що утворилися при зварюванні високолегованими марками серійних електродів з рутиловим видом покриття (п’ять марок) і дослідниими електродами з рутиловим видом покриття (п’ять марок) та різним типом зв’язуючого зі зниженим вмістом Cr (VI). Цитотоксичність оцінювали за допомогою способу експрес-оцінки токсичності зварювальних аерозолів in vitro.

Результати. Усі досліджувані зразки ТСЗА виявили цитотоксичну дію in vitro. Значення індексу токсичності зразка, який не містив Cr (VI) (дослідний електрод «14-32»), наближались до значення, при якому зразок вважається нетоксичним (66 % і 70–120 % відповідно).

Висновки. Зниження в покритті електродів для зварювання високолегованих хромонікелевих сталей вмісту Cr (VI) дозволяє зменшити рівень виділення в повітря високотоксичного Cr (VI), але суттєво не впливає на цитотоксичність ТСЗА.

Ключові слова: зварники, зварювальні аерозолі, хром шестивалентний, цитотоксичність

Література

  1. Лубянова И. П. Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий; за ред. Ю. И. Кундиева. Киев : ВД «Авіцена», 2013. 238 с.
  2. Guha N., Loomis D., Guyton K. Z. et al. Carcinogeni­city of welding, molybdenum trioxide, and indium tin oxide. The Lancet Oncology. 2017. V. 18 (5). P. 581–582.https://doi.org/10.1016/S1470­2045(17)30255­3.
  3. Straif K., Benbrahim­Tallaa L., Baan R. et al. A review of human carcinogens­Part C: metals, arsenic, dusts, and fibres. The Lancet Oncology. 2009. V. 10 (5). P. 453–454. https://doi.org/10.1016/S1470­2045(09)70134­2.
  4. Yatera K., Morimoto Y., Ueno S. et al. Cancer Risks of Hexavalent Chromium in the Respiratory Tract. J UOEH. 2018. V. 40 (2). P. 157–182. https://doi.org/ 10.7888/juoeh.40.157.
  5. Yang S. Y., Lin J. M., Lin W. Y., Chang C. W. Cancer risk assessment for occupational exposure to chromium and nickel in welding fumes from pipeline construction, pressure container manufacturing, and shipyard building in Taiwan. J Occup Health. 2018. V. 60 (6). P. 515–524. https://doi.org/10.1539/joh.2018­0075­FS.
  6. Спосіб експрес­оцінки токсичності зварювальних аерозолів in vitro. Пат. 110801Україна : МПК: G01N 21/01, G01N 33/48; заявл. 29.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
  7. Pesch B., Kendzia B., Pohlabeln H., Ahrens W. Exposure to Welding Fumes, Hexavalent Chromium, or Nickel and Risk of Lung Cancer. Am J Epidemiol. 2019. V. 188 (11). P. 1984–1993. https://doi.org/10.1093/aje/ kwz187.
  8. Falcone L. M., Erdely A., Salmen R., Keane M. Pulmonary toxicity and lung tumorigenic potential of surrogate metal oxides in gas metal arc welding­stainless steel fume: Iron as a primary mediator versus chromium and nickel. PLoS One. 2018. V. 13 (12): e0209413.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209413.
  9. Criteria for a Recommended Standard. Occupational Exposure to Hexavalent Chromium. DHHS (NIOSH) Publication No. 2013–128 (Revised with minor technical changes) September 2013. URL: https://www.cdc.gov/ niosh/docs/2013­128/pdfs/2013_128.pdf (дата звернення 02.03.2020).
  10. Park R. M., Bena J. F., Stayner L. T. et al. Hexavalent chromium and lung cancer in the chromate industry: a quantitative risk assessment. Risk Anal. 2004. V. 24 (5). P. 1099–1108. https://doi.org/10.1111/j.0272­ 4332.2004.00512.x.