You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Контроль вмісту шкілливих речовин у повітрі робочої зони зварювальників

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.016

Кучерук Т.К., Коршун М.М., Сальнікова Н.А.

Контроль вмісту шкілливих речовин у повітрі робочої зони зварювальників

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Санітарний контроль і гігієнічна оцінка стану повітря на робочому місці електрозварників утруднені багатокомпонентним і мінливим складом зварювального аерозолю, що формується газопароаерозольною фазою та залежить від складу матеріалів, що зварюються (сталь різних марок), зварювальних матеріалів (електроди, дроти) та умов зварювання (під флюсом, в атмосфері аргону тощо).

У статті аргументується теза щодо неможливості, через зазначене вище, обгрунтувати універсальний гравіметрично вимірюваний гігієнічний норматив «зварювального пилу», дотримання якого гарантує безпеку умов праці при впливі на працюючих «зварювального аерозолю». Автори вважають сьогодні єдино можливим контроль умов праці зварювальників за показовими у санітарно-токсикологічному відношенні компонентами «зварювального аерозолю» - ТСЗА (тверда складова зварювального аерозолю) і ГСЗА (газова складова зварювального аерозолю) — з подальшою оцінкою отриманих даних та урахуванням наявності в ЗА речовин односпрямованої дії.

Ключові слова: зварювальний аерозоль, ТСЗА, ГСЗА, гігієнічне нормування, повітря робочої зони, контроль

Література

  1. Горбань Л.Н.. Тимошина Д.П. Т)эуд и здоровье сварщика: современные гигиенические, медико-социальные и экономические проблемы//Трупы 1-й международной научно-практической конференции,- Одесса, 2002.- С. 456-466.
  2. Лубянова І.П. Характер та структура виробничо зумовлених захворювань зварювальників сталі та чавуну//Довкілля і здоров'я,- 1999.-№3.-С. 51-56.
  3. СН 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке резке металлов, 1973.
  4. Методические указания по профилактике заболеваний у рабочих при новых методах сварки и наплавки с использованием новых сварочных материалов,-К.. 1976-20 с.
  5. МУ 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы).- 110 с.
  6. ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
  7. СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (Г1ДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
  8. Горбань Л.Н. Современное состояние контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны при сварочных работах//Гигиена труда и проф. забол,- 1991,-№2.-С. 37-40.
  9. Горбань Л.Н., Прилипко В.А., Чередниченко В.М., Киреев В.И. Материалы по обоснованию ПДК в воздухе рабочей зоны сварочного аэрозоля, содержащего марганец, хром и никель//Гигиена труда и проф. забол,- 1986,- №5,- С. 26-29.