You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Підходи до оцінки вмісту частинок нанодіапазону в повітрі робочої зони

1(21) 2010

DOI xxxxxxxx

Кучерук Т.К.1, Демченко В.Ф.1, Андрусішина І.М.1, Демецька О.В.1, Сальнікова Н.А.1, Лампека О.Г.1, Голуб І.О.1, Мовчан В.О.1, Каплуненко В.Г.2, Косінов М.В.2

Підходи до оцінки вмісту частинок нанодіапазону в повітрі робочої зони

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ 

ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Сьогодні дослідження впливу частинок нанодіапазону на організм людини є одним із найпріоритетніших напрямів сучасної науки. Як відомо, розвиток і використання сучасних нанотехнологій може значно покращати якість у різних галузях промисловості та медицині. У той же час існує загроза того, що нанотехнології можуть стати досить потужною руйнівною силою через негативний вплив на різноманітні сфери людської діяльності, зокрема, на організм людей, що працюють в умовах нанотехнологій, а також пересічних громадян. У свою чергу, це зумовлює необхідність пошуку простих адекватних методів визначення вмісту наночастинок в оточуючому середовищі, зокрема, у повітрі робочої зони. 

Ключові слова: нанотехнології, наночастинки, повітря

Література

 1. О связи канцерогенной активности никельсодержащих сварочных аэрозолей с наличием в их составе соединений меди и марганца / Горбань Л.Н., Новиченко Н.Л., Рязанов А.В., Чередниченко В.М // Гигиена труда и профзаболевания.- 1989.- № 8.— С. 27—31.
 2. Материалы по обоснованию ПДК в воздухе рабочей зоны сварочного аэрозоля, содержащего марганец, хром и никель / Горбань Л.Н., Прилипко В.А., Чередниченко В.М., Киреев В.И. // Гигиена труда и проф. заболевания.— 1985.— № 5.— С. 26—29.
 3. Заявка России № 96105480. Способ определения фракционного состава водных дисперсных систем. МПК 6 В0Ю61/00, 00Ш15/06. Опубликовано: 1997.07.27.
 4. Коузов П. А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов, 3 изд./ Коузов П. А.— Л., 1987.
 5. Патент России № 2147739. Устройство контроля запыленности воздуха. МПК7 00Ш15/02. Опубликовано: 2000.04.20.
 6. Патент России № 49624. Устройство для определения размеров наночастиц в окрашенных жидких средах. МПК7 О0Ш15/02. Опубликовано: 2005.11.27.
 7. Патент России № 2200314. Способ определения статистического распределения частиц по размерам. МПК7 С0Ш15/02. Опубликовано: 2001.06.22.
 8. Патент России № 2096758. Способ определения количества субмикронных частиц в газах. МПК7 G01N15/02. Опубликовано: 1997.11.20.
 9. Патент України № 32126. МПК (2006) G01N 15/00. Експрес-метод визначення концентрації і розмірів наночастинок колоїдного розчину. Опубл. 12.05.2008.
 10. Штокман Е. А. Очистка воздуха от пыли на предприятиях пищевой промышленности / Е.А. Штокман.- М. : Агропромиздат, 1989.
 11. Crystal engineering of active pharmaceutical ingredients to improve solubility and dissolution rates / Blagden N, de Matas M, Gavan PT York P. // Adv. Drug Deliv. Rev.- 2007.- V. 30, № 7.- P. 617-630.
 12. Brouwer D.H. Personal exposure in the workplace: exploring sampling techniques and strategies / D.H. Brouwer, J.H. Gijsberg, M.W. Lurvink // Ann. Jccup. Hyg.- 2004. - V. 48, № 5.- P. 439-453.
 13. Chew N.Y.The role of particle properties in pharmaceutical powder inhalation formulations / Chew N.Y., Chan H.K. // J. Aerosol.Med.- 2002.- V. 15, № 3.- P. 325-330.
 14. Donaldson K. The Janus faces of nanoparticles / Donaldson K., Seaton A. // J. Nanosci Nanotechnol.- 2007.- V. 7, № 12.- P. 4607-4611.
 15. Marconi A. Fine, ultrafine and nano- particles in the living and working setting: potential health effects and measurement of inhalation exposure / Marconi A. // G. Ital. Med. Lav. Ergon.- 2006.- V. 28, № 3.- P. 258-265.