УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Інформація для рецензентів


Завантажити шаблон рецензії можна за цим посиланням.

В редакцію «УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛУ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ»

Я, ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________________

(вчена ступінь та вчене звання)

______________________________________________________________

(місце роботи – заклад, організація)

______________________________________________________________

(посада)

Контактна інформація ____________________________________________

(телефон, адреса електронної поштової скриньки)

Рекомендую / не рекомендую (потрібне підкреслити) до публікації статтю_________

______________________________________________________________________

авторів : ______________________________________________________________

(перелік авторів)

РЕЦЕНЗІЯ

№ п/п

Питання, на які необхідно відповісти при рецензуванні статті

Оцінка за критерієм «так» чи «ні»

1

Чи відповідає оформлення статті вимогам журналу?

2

Наявність в рукопису нових наукових відомостей, які становлять інтерес для опублікування в журналі?

3

Чи достатньо сучасною і актуальною є проблема, що розглядається в статті?

4

Відповідність експериментальних і/або теоретичних методів сучасним вимогам і меті, яка поставлена в статті?

5

Наявність резюме (abstract) і його відповідність змісту статті

6

Чи достатньо систематизовано, послідовно і без зайвих подробиць викладено зміст статті?

7

Чи відповідають висновки отриманим результатам?

8

Чи адекватно наведені посилання на наукові джерела?

9

Чи відповідає стаття сучасним нормам української (російської, англійської) мов?

Висновок:_______________________________________________________________

Чи необхідні виправлення чи доопрацювання статті – так / ні (необхідне підкреслити)

Декларація конфлікту інтересів з авторами рукопису – є / немає (необхідне підкреслити)

Якщо конфлікт інтересів є - будь ласка, уточніть, в чому він полягає: _____________

_______________________________________________________________________

(використовуйте стільки місця, скільки потрібно для вичерпного пояснення)

Особистий підпис рецензента_______________________ дата_______________