УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

Виходить 4 рази на рік

Засновник - Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Видавець – ТОВ «Видавничий дім “Авіцена”»

Print ISSN 2223-6775

Online ISSN 2663-9734

Журнал зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво: Серія КВ № 13662-2636 ПР від 16.01.2008 р.)

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з медичних та біологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.),

індексується базами даних:

Index Copernicus International Index Copernicus International
Google Scholar Академия Google Scholar Академия

ROAD (the Directory of Open Access scholarly Resources) ROAD (the Directory of Open Access scholarly Resources)
CrossRef CrossRef

представлений в українській електронній базі періодичних видань «Україніка наукова»,

реферується в Українському реферативному журналі «Джерело» (серія 4: «Медицина. Медичні науки»).