You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Поздоровляємо з Днем народження

Поздоровляэмо з Днем народження академіка Ісака Михайловича Трахтенберга, керівника лабораторії промислової токсикології, академіка Національної академії медичних наук України, член-кореспондента Національної академії наук України, доктора медичних наук, професора.

Поздоровляэмо з Днем народження Валентину Іллівну Матюшину, старшого наукового співробітника, кандидата медичних наук, ученого секретаря Інституту з 1964 р. по 2015 р.