Український журнал з проблем медицини праці, 2017, №3