You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

28 листопада планується затвердження НДР

28 листопада на засіданні Відділення з теоретичної та профілактичної медицини НАМН України планується затвердження НДР «Наукове обґрунтування програми скринінгу та ранньої діагностики злоякісних новоутворень у працівників канцерогенно-небезпечних виробництв», термін виконання: 2018-2020 р.р., науковий керівник: д.мед.н. Варивончик Д.В., керівник лабораторії канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку; «Наукове обґрунтування епідеміологічного нагляду та профілактики захворюваності на туберкульоз у працюючих в Україні», термін виконання: 2018-2020 р.р., керівник проекту: Нагорна А.М., член-кор. НАМН України, д-р мед. наук, професор, зав. відділом епідеміологічних досліджень ДУ «Інституту медицини праці НАМН України».