Український журнал з проблем медицини праці 4(8) 2006

Український журнал з проблем медицини праці 4(8) 2006

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І МЕЖДУНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ


Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Варивончик А.В., Голубчиков М.В., Басанець А.В.

 

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

 

Дзигал Н.А., Кондакова Л.Г., Іващенко Н.М., Дощенко В.М., Горбань Л.Г., Верчик П.А., Красільнікова Л.І., Лікар В.Г., Мазурець Т.А., Остапенко Ю.В., Шорін В.А.

Гігієнічна оцінка умов праш електрозварювальників, RUS, pp. 11-15

 

Кучерук Т.К., Коршун М.М., Сальнікова Н.А.

Контроль вмісту шкілливих речовин у повітрі робочої зони зварювальників, RUS, pp. 16-20


Родіонова В.В., Лисенко А.О., Собко С.В., Мужчиль О.В.

Вплив несприятливих факторів виробничого сереловища на стан бронхолегеневої системи у працівників газового господарства, UKR, pp. 21-25


Рубцов Р.В.

Скоротлива здатність лівого шлуночка у гірничих робітників з хронічним обструктивним захворюванням легенів та супутньою артеріальною гіпертензією, RUS, pp. 26-29


Яворовський О.П., Зоріна С.М., Москаленко А.М.

Вплив шуму та вібрашї на репродуктивне здоров'я робітниць текстильної галузі, UKR, pp. 30-34


Латіна Г.О.

Оцінка напруженості трудового процесу вчителя загальноосвітнього навчального закладу, UKR, pp. 35-40


Евстафьев В.М., Поспелов О.М.

Фізіолого-гігієнічна оцінка респіраторної вологовтрати у моряків, RUS, pp. 41-46


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Чернюк В.І., Бобко Н.А.

Змінна операторська праця: історія і сучасні проблеми RUS, pp. 47-57


Яворский Е.Е.

К оценке в клада чрескожной экспозиции битумными аэрозолями при производстве и применении асфальтобетона (обзор литературы), RUS, pp. 58-64


Цапко В.Г., Чудновець А.Я., Стеренбоген М.Ю.

Значення біоаерозолів при гігіенічній оцінці умов праці в сільському господарстві, RUS, pp. 65-71

 

АНОТАЦІЇ, p. 72