До проблеми гігієнічної оцінки енергозберігаючих технологій променевого опалення виробничих приміщень

DOI xxxxxxxx

Гвозденко А.А., Бєсєда О.Ю.

До проблеми гігієнічної оцінки енергозберігаючих технологій променевого опалення виробничих приміщень

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

 

Досліджено показники мікроклімату і теплового стану працюючих при використанні енергозберігаючих систем променевого опалення, що генерують інфрачервоне випромінювання різного спектра й інтенсивності, залежно від температури випромінювачів і умов їхньої експлуатації (висота й кут підвісу щодо підлоги). Запропоновано критерії для оцінки теплового стану й умови експлуатації, що створюють умови мікроклімату, які сприяють формуванню допустимого теплового стану. Обгрунтовано необхідність подальших досліджень з розробки методики оцінки «радіаційного» мікроклімату.

Ключові слова: інфрачервоне випромінювання, спектр, мікроклімат, тепловий стан

Література

  1. Гвозденко Л.А. Гигиеническое значение оптического излучения нагретых тел в условиях современного производства: Дисс. д.м.н., 1987.
  2. Голинин Н.Ф. Лучистая энергия и ее гигиеническое значение,-Л.: Медицина, 1969.-357 с.
  3. Леонт Ж. Инфракрасное излучение/Пер. с фран,- М.: Изд. физ.- мат. лит., 1958.- 584 с.
  4. Карякин А.В. Кривенцева Г.А. Состояние воды в органических и неорганических соединениях (по ИК спектрам поглощения).- М.: Наука. 1973.- 156 с.
  5. Гвозденко Л.А. О критериях оценки повреждающего действия инфракрасного излучения // Гиг. и сан,- 1987,-№ 11,-С. 24-28.
  6. Оценка теплового состояния человека в целях обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегрева. Метод, рекомендации № 5168,- М., 1990.
  7. ДСН 3.3.6.042-99 - Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.- К., 2000.- 15 с.