Оцінка шкідливих виробничих чинників суб'єктивним методом (на прикладі підприємств вогнетривких виробів)

DOI xxxxxxxx

Ластков Д.О., Михайлова Т.В.

Оцінка шкідливих виробничих чинників суб'єктивним методом (на прикладі підприємств вогнетривких виробів)

Донецький державний медичний університет, ім. М.Горького

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, м. Донеиьк

Повна стаття (PDF), RUS

Проведено анкетування спеціалістів по охороні праці та лікарів-гігієністів праці, контролюючих заводи, які виробляють вогнетривкі вироби. Дана оцінка вагомості шкідливих виробничих чинників. Показано, що провідним шкідливим чинником у виробництві вогнетривких виробів є пил.

Ключові слова: виробництво вогнетривів, анкетування, шкідливі виробничі чинників

Література

  1. Михайлова Т.В. О состоянии профессиональной заболеваемости в огнеупорной промышлености Донецкой области//Гйгиена труда.- 2002.- №33,- С. 20-25.
  2. Михайлова Т.В., Арых А.М., Косолап Г.И. Предупреждение профессиональных заболеваний на огнеупорных предприятиях//Новые огнеупоры.- 2003.- №6.- С. 62-64.
  3. Ластков Д.О., Соловьев А.И., Долженков А.Ф. и др. Опыт комплексной оценки, контроль и пути оздоровления условий труда горнорабочих//Научно- технический прогресс и проблемы гигиены труда: Тез. докл,- К.: КНИИГТЙПЗ, 1988.-С. 32-33.
  4. Суханов В.В. Комплексный гигиенический анализ условий труда в глубоких шахтах//Техника безопасности, охрана труда и горноспасательное дело: Науч,- техн. реферат. Сб.- 1982,- №6.- С.12-13.
  5. Ластков Д.О., Михайлова Т.В., Партас О.В.. Плитниченко О.В. Проблемы гигиены труда в огнеупорном производстве//Актуальні проблеми гігієни праці, професійної патології і медичної екології Донбасу: 36. статей.- Донецьк: Каштан. 2005.-С. 52-55.
  6. Ластков Д.О., Михайлова Т.В., Дубровская Н.Г. Гигиеническая оценка пылерадиационного фактора в огнеупорном производстве//Вестн. гигиены и эпидемиол.- 2005,-Т.9, №2.- С. 235-239.